Tag: POS

Совети за вистински избор на Вашата ПОС апликација

За почеток Во денешните светски економски текови, големите и мали ритејлери константно се соочуваат со потребите од навремена адаптација на своите софтверски решенија, јаката и се по-присутна конкуренција и клиентите кои се повеќе од добро информирани за продуктите и сервисите кои ги побаруваат. Задолжително присуство на повеќе канали на продажба, комплексните процеси на управување со … Continue reading Совети за вистински избор на Вашата ПОС апликација

Advertisements