About

About

Kao što i naziv ovog magazina kaže, njegova osnovna tematika će biti ERP u našem regionu.

Pod regionom podrazumevamo tržišta Hrvatske, Srbije, Bosne, Crne Gore i Makedonije, vodeći se istim ili sličnim jezikom, sa ciljem izbegavanja jezičkih barijera. Cilj nam je da tekstove koje ćemo objavljivati pišu eminentni ljudi iz navedenih država, a potrudićemo se da vam donesemo novosti i izvan regiona, kao i intervjue sa ljudima izvan ovih država, a koji imaju važnog uticaja na ERP rešenja.

Dalje, kada kažemo ERP, mislimo na sva dostupna ERP rešenja, kao i implementatore ovih rešenja. Tu mislimo na svetski poznata rešenja koja se kao lokalizovana mogu implementirati u zemljama regiona, ali i na manja ili veća lokalna ERP rešenja. Nekada će biti pomenuti proizvođači ERP rešenja, a nekada partnerske kompanije koje samo implementiraju rešenja ili razvijaju specifična vertikalna ili horizontalna rešenja.

Pored ERP-a, imaćemo i teme koje su povezani sa drugim poslovnim sistemima, a koje su po nekom osnovu srodne sa ERP rešenjima, kao što su BI, CRM, DMS, CMS,… Takođe, mogu biti interesantne i teme u vođenju projekata, ili druge slične teme koju su na neki od načina povezane sa implementacijom ili korišćenjem ERP sistema.

Zahvaljujemo se svim sponzorima, bez kojih postojanje ERP Magazina ne bi bilo moguće.

Advertisements