SAP i Microsoft Azure zajedno

SAP i Microsoft? Kada započnemo priču na ovakav način, za očekivati je da govorimo o ljutoj konkurenciji, jer kao što znamo, u pitanju su proizvođači najpopularnijih ERP rešenja i veliki konkurenti. A da li to znači na veliki konkurenti ne mogu da sarađuju među sobom? Kao što ćete videti u ovom tekstu, u pitanju su ipak i veliki saradnici, jer to što su konkurentni na jednom polju, ne znači da ne mogu sarađivati na nekom drugom polju.

MSandSAP1.PNG

Ideja za ovaj tekst je nastala na osnovu predavanja na MS Networku u Neumu ove godine, a koji su održali Goran Condrić i Rober Boban. Goran Condrić je zaposlen u Microsoftu u Nemačkoj sa zaduženjem da obezbedi saradnju sa SAP-om na poziciji Senior Premier Field Engineer for SAP in Azure, dok je Rober Boban na poziciji Development Architect u SAP-u i zadužen je za saradnju sa Microsoftom.

Saradnja između ove dve kompanije je znatno duža od saradnje po pitanju Azure-a. Biznis kritični SAP sistemi su središte digitaliziranih poslovnih procesa u mnogim velikim kompanijama, a isto tako i u samom Microsoft-u i to već više od 15 godina sa preko 100.000 korisnika. Sa druge strane, SAP kao osnovu za svoj sistem kao bazu, vrlo često koristi Microsoft SQL Server i veoma je interesantno to da je SAP jedan od najvećih globalnih prodavca SQL Servera. Naravno, pored SQL Servera, u toj saradnji se koristi i značajan broj drugih alata kao što su Gateway for Microsoft, Hyper-V, Win Cluster, AD… Iako i SAP aplikativni i centralni serveri, kao i baze mogu da rade na velikom broju različitih sistema, prisustvo Microsoft-a je zaista značajno.

Sada se nakon ovih već postojećih tačaka saradnje, otvaraju vrata novih oblika saradnje. Već sada, mnoge velike kompanije migriraju stotine svojih SAP sisteme u Azure cloud. Azure cloud platforma im nudi agilnost, fleksibilnost i redukciju ukupnih troškova, omogućavajući time implementaciju kompleksnih okruženja kao što je podrška za hibridni cloud, clustere i sl. Microsoft Azure nudi veliki broj različitih servisa, ali saradnja sa SAP-om je pre svega u obezbeđivanju infrastrukture, odnosno IaaS za SAP.

MSandSAP2.PNG

Pri tome, SAP koristi hiljade najvećih Azure virtualnih mašina i drugih Azure resursa, ali pretežno virtualne mašine. Pri tome je SAP sertifikovao kao odgovarajuće za sopstveno korišćenje njihov određen dijapazon, kao što su ove:

  • A5 – A11
  • D11 – D14
  • DS11 – DS15
  • GS1 – GS5

Ono što je takođe zanimljivo, jeste da SAP koristi ne samo virtualne mašine, već i fizičke servere. Ovo nije uobičajeno kao cloud servis, ali je za potrebe SAP-a je u nekim situacijama neophodno i to je poseban servis koji je izrađen za SAP. Kao što smo napomenuli, pored svega ovoga, SAP koristi i određene druge Azure resurse, kao što je na primer VPN tunel ili ExpressRoute. Takođe, SAP koristi i Azure Storage za svoje potrebe i to Standard i Premium storage. Za potrebe DBMS servere, SAP uobičajeno Premium storage koji je zasnovan na SSD tehnologiji.

Na osnovu svih ovih servisa koje SAP koristi, omogućeno je da partneri i korisnicu na Azure-u mogu imati na raspolaganju razvojno, testno i produkciono okruženje uz omogućen Disaster Recovery i arhiviranje. Ovakvom saradnjom omogućena je, prema rečima ljudi iz SAP-a, ušteda 40-75% u TCO i za oko 60% na troškovima storage-a. I što je možda još važnije, ovakva okruženja se sada pripremaju za nekoliko minuta, umesto za nekoliko dana, a vrlo često i meseci. Da, nekada su potrebni i meseci kako bi se obezbedio sav neophodan hardver. Uz automatizovanu pripremu sve infrastrukture, tu su i pripremljene skripte koje dodatno automatizuju ovaj proces pripreme okruženja.

Kao što se iz ovih nekoliko primera može videti, SAP i Microsoft intenziviraju već postojeće strateško partnerstvo u novom području cloud tehnologija, odnosno u zajedničkom radu na sertifikaciji, migraciji i podršci SAP software-a u Azure cloud-u.

MSandSAP3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s