Mobile ERP Dynamics 365 for Operations

Microsoft je ponovo iznenadio svijet otvaranjem vrata svojem najvećem ERP Enterprise rješenju kroz mobilnu upotrebu. Nebrojeno puta tijekom implementacije ERP rješenja susreli smo se sa zahtjevima za mobilnim funkcionalnostima. Nešto samo malo trebamo „on-line“ na mobitelu, barem kupca, njegova dospijeća ili potencijalne dobavljače, dugovanja ili provjerimo kakve troškove sve još moramo odobriti. Uvijek smo se nudili “work-around” i objašnjavali – možete kroz ovakav način, onakav način, možemo spojiti posebnu aplikaciju na ERP. Na kraju nedovoljno jasno definiranim zahtjevima nismo mogli usuglasiti točno koje sve mogućnosti su potrebne te je cijeli opseg uvijek eksplodirao. Sada napokon izlaskom kompletnog Cloud rješenja Dynamics 365 for Operations, Microsoft donosi potpunu podršku za Mobilne telefonske aplikacije.

Microsoft Dynamics 365 for Operations je dio palete proizvoda Dynamics 365 u kojoj se nalaze objedinjene sve poslovne aplikacije pod novim nazivima kao npr. NAV umanjene funkcionalnosti, CRM, Field Service.

Cijela paleta proizvoda će imati unificirani UI odnosno objedinjeni User Experience. Povezanost s Office 365, predefinirane Radne ploče (Worskspaces), ugrađenu Power BI podršku i Power Apps konektore. Operations je prvi Enterprise ERP napravljen za i na Microsoft Azure platformi.

Kroz sljedećih par odlomaka pokušat ćemo dočarati razinu širine promjena koje je Microsoft uveo sa novim rješenjem i uvesti vam u svijet samog Operations ERP-a te prikazati što je sve podloga za uspješne Mobilne aplikacije.

Deployment

Bitno je napomenuti kako će Cloud rješenje biti moguće dobiti i u hibridnom načinu rada kao i na on premise lokaciji. Microsoft je naveo datume kada će biti moguće u kojoj varijanti i pod kojim uvjetima koristiti koje načine Deploymenta. Slika ispod prikazuje tri verzije implementacije prema informacijama sa zadnje Dynamics 365 Tech konferencije za Operations.

ax.PNG

Architecture

Bitna promjena u arhitekturi sustava odnosi se na prelazak sa lokalnog client rješenja na Internet preglednik (Browser). To je postignuto izradom web aplikacije i to na vrlo specifičan način. Naime MS nije napravio novi kod za web sučelje nego je X++ pretvorio u .Net jezik i napisao vrstu transpilera koji stare AX forme prevodi u HTML+JS+CSS. Drugim riječima metamodel formi kako se kreirao nekada u starom AX-u se kreira i danas no rezultat nije Win32 aplikacija nego HTML+JS+CSS. Koliko je to doista dobro složeno u prilog govori činjenica da korisnici vrlo jednostavno prelaze sa starog AX2012 na novi Dynamics 365 for Operations. Što se tiče AX servera – (AOS) najbitnija promjena je u načinu rada koji više nije samostalan servis nego servis koji živi unutar IIS-a i koji je pisan X++ jezikom koji je sada punopravan .Net jezik.

Lifecycle Services

Velika prednost Operations ERP-a je podrška kroz LCS – „Lifecycle service“. Lifecycle service kao što sama riječ kaže konstantno brine o ERP rješenju te olakšava održavanje i ubrzava implementaciju. Zadnjim nadgradnjama od Microsofta izašla je LCS podrška za Business Process Modeler. LCS nam nudi mogućnost provjere lokalizacije i prijevoda direktno kroz LCS. Analiza sustava, kao i praćenje nadgradnji te pristup pretraživanju zakrpi od strane Microsofta postaje jednostavna stvar. Sve kako bi lakše održavali svoj ERP zdravim.

Data Toolsets

Microsoft aktivno radi na adresiranju najvećeg problema svih ERP implementacijaa a to je migracija podataka i prijenos povijesnih podataka. Scenariji koje žele pokriti sa novim rješenjem su mogućnost kopiranja ili brzog otvaranja novih konfiguracija/ postavki poduzeća između okolina ili unutar jedne okoline, migracija povijesnih podataka kroz standardizirane procedure i frameworke (DIXF) te mogućnost kopiranja transakcija ili dijeljenje transakcija/postavki između različitih poduzeća (data sharing framework).

Najveći naglasak stavljen je na DIXF framework koji će zamijeniti dosadašnje načine integracija i povezivanja sa poslovnom logikom AX sustava, ukratko na slici su prikazani ciljevi i želje Microsofta u odnosu na iskoristivost Frameworka.

Mobile Platform

Mobilne aplikacije unutar Operationsa omogućuju korištenje poslovne logike i modeliranje direktno iz aplikacije. Platforma omogućuje offline interakciju sa sustavom i jednostavan dizajn aplikacija. Vrlo jednostavno je moguće kreirati pojednostavljene forme u Visual studio i dizajnirati izglede stranica kako bi se „exposale“ funkcionalnosti. Jedna od velikih prednosti je što omogućava da se promjene koje partner radi povuku na mobilne forme bez dodatnih prilagodbi sustava.

Microsoft je kroz standardizirane forme omogućio jednostavno upravljanje, kreiranje radnih ploha, listi pregleda ili ulaske u pojedine detalje zapisa te korištenje određenih akcija. Svim ovim propisanim obrascima i formama za mobilne aplikacije omogućena je unificiranost svih rješenja koje mogu proizaći iz AX-a.

Mobile Architecture

Mobile aplikacije komuniciraju sa AOS-om kako bi dohvatile i forme i podatke. Forme i entiteti su definirani meta-podacima. Meta podaci se preuzimaju prilikom prvog pokretanja aplikacije ili prilikom forsiranog osvježavanja aplikacija. Nakon što su osnove za korištenje aplikacije preuzete, aplikacija preuzima podatke sa AOS-a i dalje koristi standardne CUD akcije kako bi dohvaćala i uređivala podatke. Svaki puta kada mobilna aplikacija pošalje zahtjev za podacima AOS kreira novu sesiju koja koristi kontekst korisnika za dohvaćanje/uređivanje tih podatka. To znači da su prava čitanja i uređivanja podaka koja korisnik ima na web aplikaciji zadržana i prilikom korištenja mobilne aplikacije ili odrađivanja poslovne logike na AOS-u.

Mobile Application

Sam proces izrade aplikacije kroz Operations ERP je iznimno jednostavan. Potrebno je na izborniku sa postavkama izabrati Mobile App i krenuti u izradu.  Prvo u svom mobilnom workspace-u dodamo novu aplikaciju klikom na „create“. Novoj aplikaciji dodijelimo ime i opis te neke osnovne postavke boju i ikonu. Nakon toga krenemo na izradu dodavanjem stranica i akcija.

Nakon što ste svoju novu aplikaciju izradili potrebno ju je objaviti – ‘publish’. I to je to. Vaša nova aplikacija je spremna. Kako biste svoju novo kreiranu aplikaciju i isprobali potrebno je na vašem mobilnom uređaju instalirati Dynamics 365 for Operations mobilnu aplikaciju.

ax1

Ta aplikacija je u biti kostur koji će brinuti o konekciji, radu aplikacije, pravima itd. Nakon instalacije potrebno je spojiti se na vašu Operations okolinu. Podaci za spajanje su isti kao i podaci koje koristite za korištenje Operations kroz web sučelje. Ista adresa i isto korisničko ime i lozinka. Time ćete imati ista prava u aplikaciji kao što ih imate i kada radite kroz web sučelje.

Nakon uspješnog spajanja aplikacija će sa Operations servera skinuti vašu novu aplikaciju (kao i sve ostale mobilne aplikacije koje su izrazrađene ili kupljene za vašu Operations okolinu). Korištenje same aplikacije ne treba puno objašnjavati, kako ste ju zamislili i „isprogramirali“ tako će vas služiti.

Napominjemo da smo u ovom slučaju koristili Dynamics 365 for Operations klijenta koji je sposoban komunicirati sa serverom i koji je u biti neka vrsta prirodne Operations mobilne okoline. U nekom od idućih tekstova možemo opisati korištenje PowerApps okoline za izradu mobilnih aplikacija. PowerApps nude puno više opcija kao i konekcije u isto vrijeme prema različitim izvorima podataka.

 

by Ivan Kaselj i Andrej Kožić

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s