Sudar ERP Titana – 1.deo

Nezavisno poređenje najvećih globalnih ERP rešenja: SAP, Oracle i Microsoft Dynamics.

U nekoliko odvojenih tekstova u ovom broju magazina, moći ćete da sagledate potpuno nezavisnu analizu koju je izvela poznata konsultantska kuća Panorama Consulting Solutions. Tekstovi predstavljaju svaki za sebe odvojeno istraživanje, a obuhvaćena su tri najveća i najpoznatija svetska ERP rešenja: SAP, Oracle i Microsoft Dynamics. Kako bi analiza bila potpuno jasna, ovde je bitno napomenuti da se ona odnosi u najvećem delu na velike implementacije, odnosno implementacije u tzv. „enterprise“ segmentu. Ovo je važno napomenuti, zato što ove tri kompanije poseduju više različitih rešenja, od onih koja se odnose na male i srednje firme, do najvećih. Analiza se i odnosi na veće firme, kako bi analiza bila ravnopravna, tj. kako bi se izbeglo upoređivanje sistema koji se međusobno ne mogu uporediti.

Udeo na tržištu

Izveštaj „Sudar Titana 2017“ nam donosi analizu udela na tržištu (odnosi se na globalno tržište), statistiku koja je bazirana na učestalosti odabira svakog od navedenih vendora od strane klijenata koji su bili uključeni u ovu anketu. Od ova tri titana, verovatno očekivano, SAP ima najveći udeo na tržištu (19%), ali ga prati Microsoft Dynamics sa 16%. Oracle zauzima treće mesto sa oko 13% udela na tržištu.

1 udeo

Zaključak je više nego jasan, najveći udeo na tržištu drži SAP, ali ipak treba naglasiti da bez obzira na pojedinačno mali udeo na tržištu, i dalje više od polovine kupaca se odlučuje za neko drugo rešenje. Naravno, u tom delu su i neki od većih svetskih vendora koji ne spadaju u tri vodeća, ali i puno manjih ili lokalnih rešenja.

Najčešći izbor ERP rešenja

Izveštaj „Sudar Titana 2017“ nam donosi analizu najčešćeg izbora ERP rešenja (odnosi se na globalno tržište), a ona je zasnovana na dve analize. Prva analiza je stavljanje nekog od ERP rešenja na skraćenu listu (short-listing), a zatim i analiza stope odabira sa skraćene liste.

Skraćena lista

Kreiranje skraćene liste je proces odabira sa kompletne liste potencijalnih ERP dobavljača do manjeg spiska potencijalnih rešenja. Suština je da u većini odabira rešenja, klijenti obično kreću od većeg spiska potencijalnih rešenja, a odatle postepeno „odbacuju“ jedno po jedno rešenje dok ne dođu do skraćene liste gde će direktno pregovarati i tražiti najbolje rešenje za njihove potrebe. Ključni podaci u ovom izveštaju su stope koje ova tri titana, odnosno SAP, Oracle i Microsoft Dynamics ostvaruju nakon skraćenja liste i pojedinačnog odabira svakog dobavljača. Podaci pokazuju da je SAP najfrekventniji u skraćenoj listi dobavljača i da se na skraćenoj listi nalazi u skoro polovini slučajeva.

2 izbor

Konačni odabir rešenja

Po kreiranju skraćene liste, klijenti uglavnom nakon svih analiza, konačno biraju jedno od rešenja koje će implementirati. To nazivamo konačnim odabirom rešenja. U uslovima stope odabira nakon skraćenja liste, SAP je takođe na vrhu među ovim rešenjima.

3 izbor

Zaključak sa ovih listi je jasan, i u ovom slučaju SAP je najčešće rešenje na skraćenoj listi, a takođe SAP je i najčešći konačni izbor rešenja. Dok su i skraćena lista i stopa izbora na strani SAP-a, ne postoje dokazi koji ukazuju na to da svaka organizacija pravi svoj pravi izbor birajući SAP pre nego što nađe dokaze da je baš on odgovarajući vendor. Zato je na ceo ovaj proces bolje gledati kao na šire podatke koji prate trendove u prodajnom ciklusu i iskustvu od strane ova tri dobavljača.

Trajanje implementacije

Dužina trajanja implementacije je jedno od najvažnijih pitanja koji klijenti uobičajeno postavljaju potencijalnom implementatoru. Očito je ovo veoma važno pitanje, jer svi žele da znaju kada će konačno pokrenuti svoj biznis u novom poslovnom rešenju. Verovatno je veći problem od same dužine implementacije, i samo nerealno očekivanje koje klijenti mogu da imaju, očekujući da rešenje kupe, instaliraju i počnu da koriste.

Na stvarnu dužinu trajanja implementacije utiče zaista mnogo faktora uključujući i pristup implementaciji, tip softvera, kompleksnost poslovnih procesa, koja je delatnost u pitanju, veličina organizacije, broj korisnika i još puno drugih faktora. Produženje implementacije se često dešava kod kompanija koje ne odvoje dovoljno vremena da naprave detaljan plan i naprave realistična očekivanja. Kao što smo naveli, nerealna očekivanja su obično veći problem nego i samo planiranje, jer planiranje obično izvode implementatori, a oni bi trebalo da imaju dosta iskustva u upravljanju projektima.

Tu je i još jedan potencijalan rizik, gde se tokom implementacije menja opseg implementacije, zahtevajući nove funkcionalnosti koje nisu bile inicijalno planirane. Zato, s tim u vezi, sama analiza prosečnog trajanja implementacije ne može dati egzaktne informacije, već samo može da upućuje na trendove.

Ali ono što je vidljivo na prvi pogled, implementacije svih ovih rešenja, pokazuju izvesno uobičajeno povećanje između planiranog i realnog vremena implementacije. Takođe, samo trajanje implementacije može znatno oscilovati u zavisnosti od tipa projekta, tako da i ovi podaci samo mogu ukazivati na trendove. U ovoj analizi, su uglavnom uzeti primeri iz tzv. „enterprise“ sektora, kako bi se dobilo uporediva situacija. Ali veliki je uticaj toga šta je bio predmet implementacije, jer je sa jedne strane kao predmet implementacije možda bio samo jedan modul, dok je sa druge strane možda u pitanju kompletno rešenje.

4 trajanje

Na osnovnu ovakvih raspoloživih informacija, možemo izvesti sledeće činjenice:

  • Najveća razlika > Microsoft Dynamics (11% uvećanja)
  • Najmanja razlika > Oracle (4% uvećanja
  • Najduža implementacija > Oracle Najkraća implementacija > SAP

Period povrata investicije

Među osnovnim ciljevima svake implementacije je da se poboljšaju poslovni procesi i da se tako donesu uštede ili dodatna dobit kompaniji. To znači da klijenti očekuju da im se investicija u ERP rešenje u nekom trenutku vrati i da nakon toga ostvaruju benefite koji iz te implementacije proističu.

Period povrata investicije je prelomna tačka u vremenu gde organizacija koja je implementirala ERP rešenje nadoknađuje inicijalnu investiciju. Ovaj metrički prikaz može biti ustanovljen isključivo ako su indikatori ključnih performansi, kao i osnovna merila postavljeni kao prioriteti još na samom početku implementacije.

Parametri koji nisu merljivi, samim tim se ne mogu jasno ni pratiti. Iz tog razloga, ovo istraživanje uglavnom ukazuje na subjektivno osećanje organizacija nakon izvršene implementacije, a manjim brojem na preciznim parametrima.

Panoramini istraživači pokazuju da se povrati investicija u ERP rešenje vrše tipično nakon perioda od tri godine. To je obično iz razloga jer je potrebno određeno vreme da ljudi nauče nov sistem i da koriste većinu njegovih funkcija. Zato je uobičajeno potrebno toliko vremena dok se ne shvate sve dobijene pogodnosti.

5 povrat

Iz ovog istraživanja možemo videti da je najbrži period otplate kod Microsoft Dynamics rešenja, ali je tu istovremeno i najveći deo klijenata koji je izjavio da im investicija nikada nije vraćena. Sa druge strane, najduži period otplate vidimo kod SAP-a, ali zato najmanji broj ispitanika tvrdi da SAP nije vratio investiciju.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s