Praćenje resursa na Azure-u

Kao sastavni dio bilo kog ERP rješenja, neizostavna je relaciona baza podataka ili RDBM. Ukoliko želimo da naše ERP rješenje hostiramo na Azure-u, postoje dva načina: kroz IaaS (Infrastructure as a Service) i kroz PaaS (Platform as a Service). IaaS podrazumijeva podizanje virtuelne mašine na kojoj će se nalaziti sve komponente našeg ERP-a, dok PaaS podrazumijeva korištenje DBaaS (Database as a Service, odnosno Azure SQL) i  App Service (website).

PaaS rješenje prilično nas ograničava jer prisiljeni smo na korištenje određenih komponeti (Azure SQL i Azure Websites). IaaS, sa druge strane, daje nam mnogo više opcija i mogućnosti jer možemo našu virtuelnu mašinu konfigurisati na način koji mi želimo, te da na nju instaliramo bilo koji software.

Ali bez obzira na koju se opciju odlučili, praćenje performansi je nešto o čemu moramo voditi računa. Na našu sreću, Microsoft nam je na Azure-u omogućio niz alata, pomoću kojih možemo nadgledati stanje infrastrukture koja pokreće naš ERP.

Ukoliko govorimo o Azure IaaS modelu, prvi način praćenja performansi naše virtuelne mašine naći ćemo već pri otvaranju pregleda VM u Azure portalu. Na ovom mjestu možemo grafički vidjeti kako se VM ponašala u posljednjih sat vremena. Parametri koje možemo pratiti su: CPU, čitanje i pisanje diska, i  mrežnu aktivnost (ulazna i izlazna).

Naredna opcija koja nam dozvoljava da vidimo šta sa našom VM nije uredu je Activity Log. Ovdje možemo vidjeti eventualne greške i probleme koji su se desili na našoj virtuelnoj mašini u posljednjih 90 dana.

Sekcija Monitoring nam može najviše reći o aktivnostima i stanju naše virtuelne mašine. Sastoji se od 4 podsekcije:

  • Metrics
  • Diagnostic settings
  • Diagram
  • Alert rules.

Metrics nam omogućava da pratimo nekoliko parametara koji su podjeljeni u dva resurs tipa: Storage (koji koristimo za virtuelni disk) i VM. Parametri koje možemo pratiti su: pisanje i čitanje na disk u bajtima, operacije pisanja i čitanja u sekundama, ulazna i izlazna aktivnost na mreži, te CPU procenat. Kroz opciju Metrics, podaci o aktivnosti su nam dostupni zadnjih 7 dana.

AzureMetricDiagnostics settings nam daje opciju da dodatno proširimo parametre koje ćemo nadgledati. Moramo postaviti poseban storage account na koji ćemo spremati logove, ali pored opcije da pratimo parametre vezane za disk, mrežu i procesor, nudi nam se i opcija da pratimo Windows, SQL i logove različitih Windows servisa.

Diagram nam pokazuje na koji je način naša VM vezana sa ostalim resursima u grupi.

Alert rules je fantastična opcija koja nam omo gućava da dobijemo notifikaciju ukoliko se desi neki događaj (koji mi definišemo), ili da čak podesimo automatsku reakciju na ovaj događaj. Recimo da podesimo alert na opciju da CPU bude iskorišten više od 90% zadnjih 10 minuta. Imamo mogućnost da dobijemo e mail notifikaciju u slučaju da se alert desi, ili da podesimo automatizaciju, te da virtuelna mašina automatski skalira na višu instancu i na taj način rastereti procesor. Na isti način imamo opciju da uradimo suprotno. Ukoliko iskorištenost CPU padne ispod 10%, podesimo automatizaciju da skalira na instancu niže kako bismo uštedjeli novac i spriječili da resursi budu neiskorišteni.

Slično kao i IaaS model, PaaS nam daje nekoliko opcija za praćenje performansi Kako je u PaaS modelu „usko grlo“ obično na samoj bazi podataka, odnosno na Azure SQL-u, upravo je ovo komponenta na koju ću se usredočiti u nastavku teksta.

Kao i kod IaaS-a, nadzor PaaS-a počinje već na glavnom pregledu Azure SQL baze Ovdje imamo grafički prikaz iskorištenosti resursima, tačnije DTU (Database Transaction Units) procenat.

Pored ovog imamo i dvije podopcije u sekciji Monitoring:

  • Database size
  • Alert rules

Database size (veličina baze) je opcija koja nam omogućava praćenje iskorištenosti prostora Ovdje vidimo koja je maksimalna veličina naše baze podataka, te koja je trenutna iskorištenost u brojevima i procentima Ovo je jako bitna opcija jer svaki Azure SQL tier (nivo) ima maksimalnu veličinu Ukoliko baza stigne do te veličine, prestaje sa radom i u nju više nije moguće upisivati podatke (dok se ne podigne na viši tier).

Alert rules opcija je ponovo nešto zajedničko što imaju IaaS i PaaS model Ipak, postoje i neke razlike Za Azure SQL bazu možemo kreirati alert koji će, u slučaju da je zadani uslov ispunjen, poslati e-mail notifikaciju Međutim više ne možemo da podesimo i automatizaciju, odnosno automatsku reakciju na ovaj događaj Ako postavimo alert na opciju da je DTU procenat veći od 90% zadnjih 10 minuta, možemo podesiti da nam stigne e-mail koji nas na ovo upozorava, ali sada moramo sami promijeniti tier naše baze Ovo rješenje je dosta nepouzdanije jer se može desiti da nismo vidjeli e-mail na vrijeme, da nismo u mogućnosti da trenutno pristupimo Azure portalu (ili računaru na kojem imamo PowerShell) kako bismo promijenili tier baze i sl Bolje išta, nego ništa! Nekad je dobro imati i ovu opciju, jer mogu proći dani dok neko primjeti da se nešto ne odvija po planu Na ovaj način imamo veću šansu da to uvidimo što ranije.

I za kraj, alat koji omogućava praćenje oba modela –  OMS (Operations Managment Suite) OMS je cloud alat za upravljanje IT rješenjima, bilo da se radi o lokalnoj ili cloud infrastrukturi OMS se sastoji od nekoliko modula:

  • Insight and Analytics
  • Automation and Control
  • Protection and DR
  • Security and Compliance

Prednost je svakako to što je moguće pratiti i upravljati cloud i lokalnom infrastrukturom Ovaj alat jedini daje mogućnost potpunog praćenja i upravljanja hibridnim cloud-om gdje se resursi nalaze i na cloud-u i na lokalnoj infrastrukturi.

 

by Mustafa Toroman

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s