Veliki uvod u PowerBI platformu

Bez obzira na to da li se profesionalno bavite radom sa podacima u ulozi analitičara, administratora baza podataka (ili BI rešenja) ili programera ili ste poslovni korisnik koji se ne udubljuje previše u tehničku pozadinu BI sistema već isključivo želi da iz svojih podataka izvuče korisne informacije sigurni smo da ste već čuli za PowerBI a vrlo je verovatno i da ste imali prilike da se na ovaj ili onaj način susretnete sa njim. Ukoliko je tako onda je Microsoft, u marketinškom smislu, napravio pun pogodak pošto je jedna od ideja koja se nalazi u osnovi PowerBI servisa i ta da on bude dostupan, intuitivan i lak za korišćenje svim kategorijama korisnika.

Ukoliko do sada niste imali prilike da koristite PowerBI ili želite da naučite na koji način bi mogli da ga iskoristite u sopstvenom poslovnom okruženju, pridružite nam se u seriji tekstova koja će se baviti različitim aspektima PowerBI platforme. Tekst koji je pred vama je uvod kroz koji ćemo probati da vam približimo ne samo Cloud servis već i alate koji će vam pomoći da svoje podatke prikupite, pripremite, vizuelizujete i učinite dostupnim svojim kolegama. U narednim nastavcima, koje ćete biti u prilici da pročitate u nekim od sledećih izdanja ERP Magazina, bavićemo se konkretnim primenama u poslovnim okruženjima u kojima su implementirani ERP i CRM sistemi kao i tehničkim temama od kojih će najviše koristi imati administratori i programeri.

Kako je PowerBI izgledao nekada…

Recimo, pre svega, nekoliko reči o istorijatu PowerBI platforme i pojasnimo neke od termina i tehnologija koje će nas pratiti kroz ovaj serijal.

Korisnici Office 2010 paketa tj. konkretno Excel-a 2010 imali su mogućnost da besplatno preuzmu i instaliraju dodatak koji se zvao Power Pivot. Velikoj većini poslovnih korisnika Excel-a je ova informacija verovatno promakla dok su oni koji su u svom radu koristili SQL Server znali da je Microsoft nešto ranije počeo rad na implementaciji VertiPaq tehnologije koja omogućava visok stepen kompresije kao i izuzetno brzu pretragu podataka koji se nalaze u memoriji. Ova tehnologija je bila osnova Power Pivot-a u Excel-u 2010 a njena sledeća generacija pod nazivom xVelocity je omogućila razvoj tehnologija kao što su Columnstore indeksi i Analysis Services Tabular mode. Power Pivot nije doneo sa sobom samo mogućnost učitavanja velike količine podataka u memoriju i brz rad sa njima već i potpuno novi jezik DAX (od Data Analysis Expressions) pomoću koga se nad ovako pripremljenim podacima mogu kreirati nove mere a služi i za postavljanje upita nad modelom. Sve pomenute tehnologije su aktuelne i danas, a Power Pivot postoji kao dodatak i u verziji Excel-a 2013 dok je u verziji 2016 postao sastavni deo samog Excel-a. Ipak, u Excel-u 2010 upotreba ovakvog modela je bila ograničena na izveštavanje kroz Pivot tabele i PivotChart.

Sledeći korak se događa pojavom SQL Server-a 2012 kada je u Reporting Services u SharePoint Integrated režimu rada dodata komponenta za vizuelizaciju podataka pod nazivom Power View. Ubrzo, Power View postaje još jedan od dodataka za Excel 2013 a pridružuje mu se i Power Query koji služi za transformaciju podatka. Način na koji to radi je zanimljiv i veoma moćan. Konkretno, korisnik je u mogućnosti da, nakon što izabere izvore iz kojih će preuzeti potrebne podatke, iste transformiše u željeni oblik korišćenjem interaktivnih alatki. Svaka operacija koju korisnik obavi biva zabeležena kao jedan od koraka u procesu koji prevodi podatke iz oblika dobijenog iz izvora do željenog oblika u kome su podaci spremni za učitavanje u model koji se nalazi u memoriji (Power Pivot). Na kraju, Power View omogućava vizuelizaciju ovako pripremljenih podataka i sa sobom donosi napredne vrste kontrola za prikaz kao i mogućnost interaktivnog filtriranja podataka. Ovim je ponuda „Power“ alata u Excel-u 2013 postala kompletna i dostupna čak i poslovnim korisnicima. Ono što je falilo je bila mogućnost da se ovako pripremljen „mali BI“ podeli sa poslovnim okruženjem. Činjenica da je sve što je bilo pripremljeno bilo sastavni deo Excel fajla je bila limitirajuća iz nekoliko razloga.

Prvo, veličina modela i izveštaja je bila ograničena maksimalnom mogućom veličinom Excel fajla kao i količinom memorije na računaru na kome se Excel izvršava. Ukoliko je korisnik imao 32-bitnu verziju Excel-a problem je bio još izraženiji pošto Excel (kao 32-bitni proces) nije mogao zauzeti kompletnu raspoloživu memoriju. Naravno, tu je postojao i očigledan problem zbog činjenice da se radi o fajlu a ne o servisu koji bi se izvršavao na serveru i koji bi paralelno mogli da koriste svi zainteresovani korisnici. Ukoliko je autor ovakvog rešenja hteo da omogući i drugima da koriste isti model i iste izveštaje morao je da im da kopiju Excel fajla koju bi oni otvorili i koristili iz Excel-a na svom računaru.

Rešenje za ovu situaciju je pronađeno u SharePoint-u. Naime, SharePoint može da „razume“ Power Pivot model koji se nalazi u Excel fajlu a činjenica da u njemu već postoji Power View omogućava pregled izveštaja direktno sa portala uz skladištenje modela podataka u memoriji servera i kontrolu pristupa sadržajima. Ipak, kako implementacija SharePoint-a samo u ove svrhe ne može da bude ekonomski opravdana, Microsoft je počeo da nudi usluge svog Cloud-a korisnicima koji su želeli da iskoriste svoja rešenja bazirana na Excel-u u višekorisničkom okruženju.

PowerBi1.PNG

Pojava Office 365 servisa je bila presudna za popularizaciju PowerBI platforme. Pošto je SharePoint Online sastavni deo Office 365 svim korisnicima je data mogućnost da dokupe  mesečnu pretplatu za PowerBI servis koja im je dozvoljavala da pošalju svoje Excel fajlove u Cloud (tačnije u neku od SharePoint Online lista). Istovremeno, pomenuti Power View je bio podržan tako da je u Excel fajlove bilo moguće „ući“ i pregledati izveštaje koje su korisnici kreirali u Excel-u na svojim radnim stanicama a kopija modela podataka iz Excel fajla se nalazila u memoriji nekog od Cloud resursa. Ovakav način rada je omogućavao podelu sadržaja između Office 365 korisnika iz iste organizacije ali i jednu zanimljivost pod imenom PowerBI Q&A odnosno opciju da se nad podacima u modelu postavljaju upiti upotrebom standardnog engleskog jezika uz korišćenje naziva entiteta i atributa koji postoje u modelu. Q&A je bio moguć zbog toga što je kompletan model podataka sada bio u Cloud-u i servis je mogao da radi direktno pretraživanje kroz metapodatke i podatke modela. Posebno popularna je bila mogućnost da se odgovori na ovako postavljena pitanja (i njihova grafička reprezentacija) „zakače“ za neku od strana na portalu.

Pomenuti skup opcija u Cloud-u predstavlja ono što je bilo poznato kao prva verzija odnosno PowerBI v1. Kako je vremenom ovaj servis dobijao nove korisnike ubrzo su počeli da se uočavaju i nedostaci koji su onemogućavali da PowerBI brzo stekne veću popularnost među potencijalnim korisnicima Cloud BI rešenja. Pre svega, osnovni problem je bio u činjenici da su svi korisnici (bilo krajnji korisnici bilo administratori) obavezno morali imati Office 365 pretplatu kako bi mogli da koriste SharePoint Online kao i pretplatu za PowerBI dodatak. Jasno je da je ovakav PowerBI bio jednostavno preskup za najveći broj korisnika a posebno za one koji inače nisu imali potrebu za ostalim Office 365 servisima. Drugi problem je bio u činjenici da jednom poslat Excel fajl (u kome se nalazi i kopija svih podataka) postaje jedini izvor podataka za vaše izveštaje odnosno da ukoliko se podaci iz bilo kog razloga promene potrebno ih je ponovo osvežiti u Excel-u i fajl sa novim podacima ponovo poslati u Cloud. Istini za volju, kasnije je uvedena „Schedule Data Refresh“ opcija koja je omogućavala osvežavanje podataka jednom dnevno ili jednom nedeljno ali je skup podržanih izvora podataka bio dosta limitiran.

…a kako izgleda danas

Konačno, nakon brojnih zahteva korisnika Microsoft odlučuje da ponudi potpuno novi PowerBI servis koji više neće biti zavistan od Office 365. Jedno vreme su dve verzije PowerBI funkcionisale paralelno dok danas više nije moguće kupiti PowerBI servis u okviru Office 365. Novi PowerBI je na raspolaganju korisnicima na adresi http://powerbi. com

Savetujemo da i vi svoj put kroz PowerBI počnete sa ovog mesta a posebno ukoliko vaša organizacija već nije korisnik PowerBI servisa tj. ukoliko ne posedujete nalog za PowerBI servis. Već nakon otvaranja ove strane dobićete mogućnost da kliknete na „Get started free“ i nakon toga uočiti dva različita pristupa radu sa PowerBI platformom.

PowerBI2.PNG

Leva opcija (PowerBI Desktop for Windows) će omogućiti preuzimanje besplatnog alata koji služi za pripremu podataka, modela i izveštaja na korisničkoj radnoj stanici. Iako ovo može zvučati slično kao „scenario“ iz prve verzije platforme, to je samo donekle tačno. Ovaj alat je, za razliku od Excel-a, besplatan! To znači da svako može besplatno prikupiti svoje podatke iz velikog broja različitih izvora, transformisati ih, formirati model sa svim potrebnim dodacima i napraviti izveštaje. Dokle god se sve dešava na korisnikovoj radnoj stanici nema apsolutno nikakvih dodatnih troškova. Napomenimo samo da je PowerBI Desktop veoma ozbiljan i moćan alat (više reči o njemu će biti u nastavku ovog ali i u narednim delovima ovog serijala) i da, nevezano za PowerBI servis u Cloud-u, obezbeđuje kompletno i moderno okruženje za rad sa podacima. Da li ćete na kraju tako dobijen fajl (sa ekstenzijom .pbix) zaista i poslati u Cloud servis ili ne je u potpunosti stvar vašeg izbora. Što se Microsoft-a tiče, možete zauvek koristiti besplatan alat i baviti se analizom svojih podataka na radnoj stanici. Kao što će biti napomenuto i u nastavku, postojanje PowerBI Desktop alata ne isključuje mogućnost korišćenja Excel-a za pripremu podataka i izveštaja ali ovaj izbor se sada čini manje verovatnim posebno uzevši u obzir sve dodatne pogodnosti koje PowerBI Desktop donosi sa sobom.

Desna opcija (PowerBI) će vas zapravo odvesti na PowerBI portal nakon što se budete ili ulogovali ili otvorili besplatan nalog. Ukoliko budete želeli da koristite besplatan nalog (što svakako preporučujemo u fazama istraživanja i učenja o PowerBI platformi) znajte da nećete moći da pristupite servisu korišćenjem neke od privatnih e-mail adresa koje pripadaju javnim servisima (npr. GMail, Hotmail, Outlook.com i slično). Od vas će se zahtevati da unesete poslovnu e-mail adresu i, nakon što  budete kliknuli na link koji će vam biti poslat na unetu e-mail adresu, dobićete pristup besplatnim funkcionalnostima PowerBI servisa i pripadajućeg portala. Istovremeno, imaćete mogućnost i da pozovete i svoje kolege u grupu koja će moći da deli sadržaj između sebe ali imajte na umu da svi korisnici grupe moraju biti iz iste organizacije i da im e-mail adrese moraju biti iz istog domena. Za razliku od prve verzije PowerBI, aktuelna verzija razlikuje dve vrste korisnika. U prvu grupu spadaju oni koji koriste besplatan servis. Skup besplatnih funkcionalnostima jeste ograničen ali je ipak dovoljan za neke manje zahtevne korisnike ili čak celokupne firme koje imaju povremenu potrebu za korišćenjem PowerBI servisa. Druga grupa korisnika plaća mesečnu pretplatu od 9.99 dolara i ima pristup svim funkcionalnostima servisa. Kompletan spisak razlika između mogućnosti besplatnog i plaćenog korišćenja servisa možete videti na sledećoj strani: https://powerbi.microsoft.com/en-us/pricing/ Poređenja radi, PowerBI licenca u prvoj verziji servisa koja se plaćala kao dodatak na već postojeću Office 365 licencu je iznosila 40 dolara što već dovoljno govori o tome koliko je nova verzija PowerBI servisa pristupačnija širem krugu korisnika.

Ukoliko ste uspešno otvorili besplatan nalog pogledajmo šta nam je na od opcija na raspolaganju kada prvi put pristupimo portalu. Na osnovnom ekranu možete uočiti dve grupe sa po dve opcije.

Prva grupa nosi naziv „Content Pack Library“ i pomoću nje možemo da pristupimo ili sadržajima koji su kreirani u okviru naše organizacije a kojima su nam drugi korisnici dozvolili pristup ili da upotrebimo neki od sadržaja koje je Microsoft pripremio za neke od standardnih izvora podataka (Services) a među kojima se nalaze i neka od popularnih ERP i CRM rešenja. Inače, Content Pack je naziv za kolekciju u kojoj se mogu nalaziti skupovi podataka sa pripadajućim vezama do izvora (Datasets), izveštaji (Reports) i Dashboard-i. Prema tome, ukoliko želite da koristite unapred pripremljene objekte možete izabrati jednu od ove dve opcije. Opcija korišćenja servisa (Services) je posebno zanimljiva zbog toga što vam omogućava da se bez dodatnog rada povežete na neki od poslovnih rešenja koja koristite i da dobijete momentalni uvid u podatke kroz unapred pripremljene izveštaje i Dashboard-e.

PowerBI3.PNG

Spisak podržanih izvora podataka za koje postoje pripremljene kolekcije je prilično dugačak a na ovom mestu pomenimo Adobe Analytics, Azure Search,  Bing, Google Analytics, Marketo, Zendesk ali i poslovna rešenja kao što su: Microsoft Dynamics AX (Cost Management i Financial Performance), Microsoft Dynamics NAV, Project „Madeira“, Microsoft Dynamics CRM Online (Sales i Service Manager) i SalesForce. Ovaj spisak nije konačan i Microsoft često ubacuje nove servise bez prethodne najave tako da ukoliko se vaša aplikacija ili poslovno rešenje ne nalaze u listi sada to ne znači da se uskoro neće pojaviti.

U okviru druge grupe (Import or Connect to Data) nalaze se opcije koje nam omogućavaju da počnemo sa pripremom sopstvenog PowerBI sadržaja i to tako što ćemo ili poslati sadržaj koji smo unapred pripremili u PowerBI Desktop-u ili Excel-u ili ćemo analizirati podatke koje možemo poslati iz tekstualnih fajlova (npr. CSV) ili se povezati na neki od Azure servisa i preuzeti željene podatke. Kao što ćete videti u nastavku teksta, skup izvora podataka koji su nam na raspolaganju na ovom mestu je daleko manji od izvora koji su nam na raspolaganju kroz PowerBI Desktop ili Excel. Razlog tome leži u činjenici da Cloud servis nema mogućnost pristupa izvorima podataka koji se nalaze na našoj lokalnoj radnoj stanici ili u mreži naše organizacije. Iz tog razloga, skup direktno podržanih izvora podataka iz Cloud-a je kraći.

Vratimo se sada na PowerBI Desktop koji će biti alat koji ćemo koristiti za pripremu PowerBI sadržaja. Pre nego što detaljnije opišemo njegove mogućnosti skrećemo pažnju da možete i dalje da koristite Excel za pripremu sadržaja ukoliko vam to iz nekog razloga više odgovara. Obratite samo pažnju na verzije i dodatke koje je potrebno instalirati. U slučaju Excel-a 2013 više nećete morati da posebno instalirate Power Pivot (kao što je to bio slučaj sa Excel 2010) pošto je on sastavni deo ove verzije Excel-a. Isto se odnosi i na Power View dok ćete Power Query morati da dodatno instalirate (preuzimanje je besplatno). U slučaju da koristite Excel 2016 – Power Query više ne postoji kao poseban alat već se njegove funkcionalnosti nalaze na Data ribbon-u u grupi Get & Transform.

powerbi4

Ono što je zajedničko i za Excel 2013 i za Excel 2016 je da pojedini alati mogu biti instalirani ali da se nalaze u neaktivnom stanju. Ukoliko ne vidite neku od opcija otvorite File meni i izaberite Options. Pronađite opciju Add-ins sa leve strane a zatim otvorite padajuću listu Manage na dnu ekrana. Izaberite COM Add-ins i kliknite na Go. Na sledećem ekranu videćete spisak svih instaliranih dodataka pa ukoliko je neki od njih neaktivan na ovom mestu ga možete čekirati. Savetujemo da pre nastavka rada ugasite i ponovo pokrenete Excel.

Ukoliko ste ipak odlučili da poslušate naš savet i da za pripremu sadržaja koristite PowerBI Desktop nećete imati gore navedenih problema. Ukratko, PowerBI Desktop nije Excel i ne može se koristiti na isti način. Da bi najbolje razumeli šta je PowerBI Desktop pokušajte da zamislite okruženje u koje je neko „ubacio“ samo Power Pivot, Power Query i Power View dodatke za Excel. Ovo bi bila verovatno najpreciznija definicija ovog alata. Iako ćemo se u sledećim nastavcima serijala o PowerBI platformi detaljno baviti mogućnostima ovog alata, u ovom trenutku bi bilo korisno načelno opisati kako bi izgledao proces prikupljanja podataka, njihove transformacije i pripreme, učitavanja u model i vizuelizacije. Kada budete pokrenuli PowerBI Desktop alat primetićete da najveći deo vremena tokom pokretanja odlazi na operaciju koja se zove „Initializing model“.

Zapravo, PowerBI Desktop priprema memoriju u koju će smestiti naše podatke. Napomenimo na ovom mestu da se dokumenti ovog alata snimaju u fajlove sa .pbix ekstenzijom i da svaki od dokumenata može imati samo jedan model podataka (ekvivalent Power Pivot-u u Excel-u). Sa druge strane, u okviru tog jednog modela možemo imati više definicija skupova podataka (Queries) što je ekvivalent Power Query-ju u Excel-u. Za vizuelizaciju koristimo višestruke stranice sa izveštajima (ekvivalent različitim WorkSheet-ovima u Excel-u u kojima se nalazi Power View sadržaj). Sa leve strane osnovnog ekrana PowerBI Desktop-a videćete tri celine: Report, Data i Relationships. Sve tri celine će nam pomoći da formiramo svoj PowerBI sadržaj na ispravan način i više ćemo govoriti o njima u narednim nastavcima ovog serijala.

Proces rada na dokumentu započinjemo prikupljanjem podataka korišćenjem opcije Get Data u Home ribbon-u. Sam izbor opcije će vam prikazati neke od najčešće korišćenih izvora podataka dok je kompletan spisak svih raspoloživih izvora moguće dobiti klikom na poslednju opciju (More). Primetićete da je spisak raspoloživih izvora podataka impozantan i da u njemu preovlađuju ne-Microsoft tehnologije. Nabrajanje izvora nema naročitog smisla i to iz barem dva razloga. Prvi je što je spisak predugačak a drugi je što se sa svakim mesečnim update-om ovog alata spisak izvora dopunjuje novim izvorima podataka. Kada izaberemo izvor podataka koji želimo da koristimo popunićemo odgovarajuće opcije (u zavisnosti od izvora podataka: IP adresa, korisničko ime, lozinka, podskup podataka itd.) i tada imati izbor da prikupljanje podataka završimo ili korišćenjem Load ili Edit opcije. Bitno je razumeti razliku između ove dve opcije. Opcija Load će prosto preuzeti sve podatke iz izvora i učitati ih direktno u model bez ikakve intervencije ili transformacije nad njima. Ovaj način preuzimanja podataka možemo koristiti za izvore koji sadrže podatke tačno u onom obliku koji nam je potreban za dalji rad. U najvećem broju slučajeva ćemo raditi sa nešto manje savršenim izvorima podataka i uglavnom ćemo morati da izvršimo neku intervenciju bilo na strukturi bilo nad samim podacima. U tom slučaju biramo opciju Edit i otvara se dodatni prozor pod imenom Query Editor.

Ovo je zapravo Power Query ali unutar PowerBI Desktop-a. Sa leve strane vidimo spisak svih Query-ja, u sredini je uzorak podataka nad kojima trenutno radimo dok se sa desne strane nalazi spisak koraka kroz koje prolazi transformacija naših podataka na putu od početnog stanja do stanja koje će biti učitano u model. Izborom neke od opcija iz Home, Transform ili Add Column ribbon-a menjamo postojeći Query i svaki od koraka se beleži u Applied Steps listi. Ukoliko želimo da poništimo neku od akcija možemo kliknuti na znak X sa leve strane odgovarajućeg koraka a prostim klikom na neki od koraka videćemo stanje nakon što je taj konkretan korak primenjen nad našim podacima. Za naprednije korisnike na raspolaganju je i detaljan skript transformacije podataka koji je se može videti izborom opcije Advanced Editor na ribbon-u View. Skript je napisan u jeziku čiji je radni naziv „M“ i predstavlja veoma moćno sredstvo za rad sa podacima. Slobodno možete ručno intervenisati na generisanom skriptu ukoliko neku od željenih transformacija ne možete da obavite korišćenjem opcija iz ribbon-a. Kada budete zadovoljni onime što ste napravili potrebno je da potvrdite izmene kako bi podaci u novom obliku bili učitani u model. Vratite se na Home ribbon i izaberite opciju Close & Apply odnosno samo Apply ukoliko želite da nastavite rad na transformaciji ili Close ukoliko želite da zatvorite Query Editor i poništite izmene.

U svakom trenutku možete pregledati podatke koji se nalaze u modelu klikom na opciju Data sa krajnje leve strane osnovnog prozora PowerBI Desktop-a. Spisak raspoloživih Query-ja sa pripadajućim atributima (kolonama) je sa desne strane ekrana. Ukoliko u bilo kom trenutku budete želeli da izmenite Query izaberite Edit Queries iz Home ribbon-a glavnog prozora.

Kreiranje vizuelizacije podataka se obavlja korišćenjem opcije Report sa krajnje leve strane osnovnog prozora PowerBI Desktop-a. Na raspolaganju je bela površina u koju možete prevlačiti različite vizuelizacije i atribute (kolone) iz Query-ja. Postupak je sličan kao i kod formiranja PivotTable ili PivotChart objekata u Excel-u. Primetite da svaki PowerBI Desktop dokument sadrži jednu Reports kolekciju ali u okviru nje možemo imati više stranica. O trećoj opciji sa krajnje leve strane osnovnog prozora PowerBI Desktop-a (Relationships) govorićemo u sledećem nastavku serijala o PowerBI platformi.

Kada budete zadovoljni sadržajem svog modela i kreiranim izveštajima možete publikovati sadržaj na PowerBI portal i podeliti ga sa ostalim korisnicima iz vaše organizacije. Na raspolaganju su vam dve mogućnosti. Prva opcija se nalazi na uvodnom ekranu PowerBI portala (Import or Connect to Data, opcija Files pa izbor Local File odakle možete izabrati .pbix fajl i poslati sadržaj na Cloud) dok je druga opcija u samom PowerBI Desktop alatu i to u ribbon-u Home pod imenom Publish. Korišćenje druge opcije je brže i nakon snimanja fajla biće potrebno da unesete svoje PowerBI korisničko ime i lozinku i sadržaj će postati dostupan na PowerBI portalu.

Bez velikog ulaženja u tehničke detalje, u okviru ovog uvoda u PowerBI platformu približili smo vam PowerBI kakav je nekada postojao sa svim pripadajućim alatima kao i aktuelni PowerBI koji već koristite ili ćete koristiti u budućnosti. Zagrebali smo temu kreiranja PowerBI sadržaja i dali samo osnovne smernice vezane za proces prikupljanja, preuzimanja i vizuelizacije podataka. U sledećim nastavcima ovog serijala fokusiraćemo se na preuzimanje i pripremu podataka iz nekih od baza podataka i poslovnih aplikacija kao i na i kreiranje izveštaja i Dashboard-a kako u PowerBI Desktop-u tako i direktno na PowerBI portalu. Posebnu pažnju ćemo posvetiti sigurnosti podataka kao i osvežavanju podataka na PowerBI portalu korišćenjem Data Gateway komponenti PowerBI platforme.

by Dejan Pervulov

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s