Predstavljanje – Dynamics NAV 2017

Pre par dana je završena konferencija Directions NA u Americi, a koja je organizovana u Chandleru pored Phoenixa, u prelepom delu Arizone. Directions NA je severno američki deo Directions konferencije, a evropska Directions EMEA se očekuje u narednim danima. Directions konferencije su najznačajniji godišnji događaji, vezano za Microsoft Dynamics NAV poslovno rešenje. Ovogodišnji Directions NA je oborio i rekord po broju učesnika sa preko 700 učesnika sa severno američkog kontinenta.

directions1.PNG

Ove godine je većina učesnika na Directions NAV očekivala zvaničnu prezentaciju nove verzije najpopularnijeg Microsoft ERP rešenja – Microsoft Dynamics NAV 2017. Zvanično predstavljanje je ipak odloženo za nekoliko dana, odnosno NAV 2017 će zvanično biti u ponudi od 24.10.2016. godine, ali je sa druge strane ipak u potpunosti predstavljeno šta je to novo što ćemo imati u ovoj verziji rešenja.

Najznačajnije novosti su još na samom otvaranju konferencije predstavili direktori Paul White i Marko Perišić sa svojim pomoćnicima i na prvi pogled se čini da novi NAV zaista obiluje sjajnim novim mogućnostima. Pored novih funkcionalnosti, predstavljen je i potpuno novi pravac daljeg razvoja Dynamics porodice, ali o tome ćemo pisati u odvojenom tekstu. A sada da probamo ukratko da sagledamo šta je to sve novo u Microsoft Dynamics NAV 2017 koji će se i zvanično pojaviti u narednih nekoliko dana.

directions2.PNG

Korisnička unapređenja

Web Client / Universal Apps

Već od prethodne verzije je jasno da Microsoft sve stavlja na Web Client i Universal Aps (Table i Phone Clients). To nam jasno stavlja na znanje da Windows Client ima ograničen vek trajanja. U skladu sa tim, Web Client je opet dobio veliki broj značajnih poboljšanja koja ga po komfornom radu približavaju Windows Clientu.

Novi tipovi listi

Ranije su sve liste mogle da budu prikazane jednostavnim tabelarnim prikazom, a sada je omogućeno puno kvalitetnije iskustvo u radu. Sve liste možemo videti pored tabelarnog prikaza, kao i Bricks ili Tiles. Ovo je posebno korisno kod artikala, gde možemo videti i njihove fotografije, što olakšava rad u prodaji, a posebnu u korišćenju tableta ili telefona u prodajnim aktivnostima.

webclient.PNG

Bolje praćenje zaliha

Microsoft je na artiklima uveo atribute koje korisnici mogu samostalno da imenuju i koriste prema svojim potrebama. Korisniku je ostavljeno na volju da atribute koristi onako kako želi, kao npr. za boje artikala, dimenzije, poreklo artikla i sl. Korisnik može kombinovati koliko god želi atributa.

To u praksi znači da ukoliko korisnik želi da prati artikle po bojama, treba da uradi sledeće. Korisnik kreira samo jedan artikal, a zatim i atribut boje; u okviru tog atributa, samostalno dodaje boje. Rad sa ovim atributima je moguć iz svih dokumenata, kao i njihovo filtriranje.

Korisnici sada mogu koristiti i hijerarhiju u kategorizaciji artikala i dodeljivati atribute po kategoriji. To mogu činiti tako što čim dodaju artikal u neku kategoriju, artikal nasleđuje sve atribute koji se nalaze na izabranoj kategoriji.

Storniranje i ispravka dokumenata u nabavci i prodaji

Kao što je poznato, brisanje i menjanje proknjiženih dokumenata nije nešto što je moguće raditi u bilo kom ERP rešenju, ali Microsoft je radio na tome kako da olakša život korisnicima u svakodnevnom radu, u kom se sasvim prirodno javljaju i greške. U prethodnim verzijama je za svako ispravku proknjiženog dokumenta, bilo potrebno prvo ga stornirati, a zatim ga napraviti iz početka (npr. proknjiženu fakturu storniramo odobrenjem, a zatim kreiramo novu fakturu koju knjižimo). Sada su omogućene dve nove komande i na fakturama i na odobrenjima i to kako u nabavci, tako i u prodaju.

corectcancel

Prva komanda se odnosi na storniranje. Potrebno je na pogrešnom proknjiženom dokumentu samo pokrenuti komandu za storniranje i sve je gotovo. Na prvi pogled jednostavno, ali sistem u pozadini kreira odobrenje sa prekopiranim podacima i izvrši njegovo knjiženje. Druga komanda se odnosi na „ispravku“ proknjiženog dokumenta. Vrlo slično, pokrenemo ovu komandu i na prvi pogled ulazimo u editovanje proknjiženog dokumenta. Ali… sistem kao i u prethodnom slučaju, u pozadini prvo kreira odobrenje i proknjiži ga, a zatim kreira i neknjiženi dokument koji je identičan proknjiženom i omogućava nam ispravku. Kad završimo, potrebno je samo ponovo pokrenuti komandu za knjiženje.

Kvalitetnija ulazna dokumenta

Prvo, omogućeno je filtriranje ulaznih dokumenata, kako bi se pojednostavio prvi pregled dokumentacije, a u svakom trenutku je moguće pregledati sve dokumente na listi. OCR sistem učitavanja ulazne dokumentacije je značajno poboljšan, tako da sada radi i sa redovima na dokumentu. Više se neće kompletan iznos upisivati u jedan red, već je moguće koristiti dokument sa više redova kao i u originalu uz prepoznavanje i mapiranje podataka. Pored svega ovoga, i korisnički je olakšano praćenje kompletnog OCR procesa sa Lexmark ICS-om.

Upravljanje projektima

Omogućeno je kvalitetnije upravljanje projektima sa nekoliko manjih izmena. Prvo, uveden centar sa ulogom za vođu projekta, a zatim i definisanje pripadnosti projekta. Automatski, svi projekti jednog vođe projekta će biti sakupljeni u njegovoj listi njegovih projekata, što značajno olakšava rad u multiprojektnom okruženju. Omogućena su i jednostavnija praćenja troškova projekta, kao i nov dokument ponude za projekat.

Finansije i računovodstvo

U ovoj oblasti je dodat čitav set malih izmena koje redovni rad čine udobnijim. Na kontima su uvedene kategorije i podkategorije, koje omogućavaju kategorisanje konta po želi korisnika, bez izmene kontnog plana, a za potrebe finansijskog izveštavanja.

Na nalozima za knjiženje bankarskih izvoda, uvedeno je nekoliko poboljšanja u operativnom radu, ali tu postoji i jedna dodatna automatika. Sistem sada automatski može da pronalazi dokumente koje treba da zatvori iznosima sa izvodima. Ova automatika je zasnovana na upotrebi Azure Machine Learning u NAV-u, što je prvi put da se ovakva tehnologija upotrebljava u ovom sistemu. O ovome ćemo pisati odvojeno u tehničkom smislu.

Pored ovih stavki, olakšan je i rad na kreiranju osnovnih sredstava i njihovom podešavanju.

Integrisanje sa Dynamics CRM iz NAV-a

Ukoliko za redovno poslovanje nisu dovoljne ugrađene CRM funkcionalnosti u NAV-u, već je potreban napredniji CRM sistem, kao npr. Microsoft Dynamics CRM, sada će korisnici imati „Wizard“ koji će ih sprovesti kroz potrebna podešavanja i nakon toga jednostavno nastaviti da koriste integrisan sistem. Sa druge strane, napravljeno je dosta manjih izmena na postojećem CRM-u u NAV-u, kako bi se pojednostavilo njegovo redovno korišćenje.

Notifikacije

Notifikacije su nešto novo u NAV-u, a omogućavaju npr. obaveštenje ukoliko kreirate fakturu za kupca koji ima neplaćene račune ili je iznos na fakturi veći od odobrenog kreditnog limita. Takođe, javljaju se ukoliko pokušavate do prodate veći broj artikala nego što ih imate na zalihama i sl.

Integracija sa Office 365

Microsoft Dynamics NAV je i u ranijim verzijama imao određene integracije sa Office 365, ali su sada one stavljene na potpuno drugi nivo. Sada nisu u pitanju samo tehnički aspekti integracije, već potpuno funkcionalno integrisanje, a najvažniji deo je sa Outlook sistemom. Sve što nadalje kažemo važi i za online i za desktop verzije Outlooka.

Zamislite da ste prodavac i kao takav, Outlook je verovatno alat sa kojim najviše radite; potpuno prirodno klijenti vam šalju mailove za zahtevima… vi njima odgovarate… I naravno, svaki put je potrebno da izađete iz vašeg prirodnog Outlook okruženja i otvorite NAV, kako bi ste napravili ponudu, porudžbinu i sl.

navoutlook

Sada to više nije potrebno, jer se NAV nalazi u vašem Outlook-u. Microsoft je najzad iskoristio prednost posedovanja različitih sistema za potrebe poboljšanja iskustva rada u ERP rešenjima. Sada najzad shvatamo da je NAV zaista Microsoft proizvod. U trenutku prijema maila od vašeg klijenta, sistem ga prepoznaje ako je već otvoren u NAV-u i daje vam sve njegove podatke iz NAV-a u Outlooku. Ukoliko je kojim slučajem u pitanju novi klijent, sistem će ponuditi da ga kroz Outlook otvorite i u NAV-u. Ako je klijent tražio ponudu od vas, sada istu možete kreirati ne napuštajući Outlook, a sa druge strane radeći direktno u NAV-u u pozadini. Iz Outlooka možete kreirati ponudu i automatski je poslati kao prilog mailu, proknjižiti fakturu, ispravljati dokumente, pregledati stanje kupaca… Sve ove poslove možete raditi i iz kalendara, gde imate zakazane usluge koje vršite, a onda na osnovu njih ispostavljate fakture, a podržana je integracija i sa modulom poslova i kalendara.

Takođe, možete koristiti i ulazne nabavne dokumente koje dobijate kao prilog vaših mailova, tako što ih direktno odatle šaljete na OCR i u NAV. Zaista ogromno poboljšanje u operativnom radu, koje će puno ubrzati i olakšati redovan korisnički rad. Pored integracije sa Outlook-om, tu je i novi nivo saradnje NAV-a sa Excelom, gde ćete biti u mogućnosti da direktno kroz Excel menjate većinu podataka direktno u NAV-u.

Ekstenzije

Iako su ekstenzije pre svega tema za razvoj, ovde smo hteli da napomenemo da uz sistem dobijate i nekoliko ekstenzija koje možete koristiti ukoliko su vam potrebne u redovnom radu.

Trenutno ih ima nekoliko, a očekuje se značajni veći broj, s tim što nisu sve primenjive na naše tržište. Naravno, očekuju se uskoro i ekstenzije naših regionalnih partnera. Ovde ćemo napomenuti mogućnost integracije sa PayPal sistemom i to u sistemu plaćanja i kao automatizacija na dokumentu prodajne fakture. Takođe, bitna ekstenzija se odnosi na predviđanje prodaje i zaliha, a zasnovana je na sistemu Cortana Intelligence i Azure Machine Learning; opet automatizacije iz Microsoft eksternih servisa. Sistem koristi naprednu tehnologiju kako bi predvideo buduću prodaju i planirao adekvatne zalihe. Po sličnom sistemu, imamo Cash Flow Forecast.

cashflowforcast

Tehnička unapređenja

U prethodnom delu smo govorili o korisničkim unapređenjima sistema, a sada o tehničkim, gde spadaju i razvojni i administratorski poslovi. Negde su oni odvojeni, a negde isprepletani.

Ekstenzije

Iako smo već pomenuli neke od standardnih ekstenzija koje dolaze sa NAV-o, sada ćemo govoriti o njihovom tehničkom aspektu. Ekstenzije nisu nova stvar i poznate su iz prethodne verzije NAV-a (NAV 2016), ali sa velikim brojem ograničenja. E sada su ta ograničenja skoro u potpunosti nestala. Šta je to što sada možemo, a ranije nije bilo moguće?

Sada možemo kreirati ekstenzije sa novim tipovima objekata, gde spadaju Reports, XMLports i Queries, a u ekstenzije se mogu uključiti i novi custom report templates.

Sada se u okviru ekstenzija mogu dodati i podrazumevani, odnosno početni podaci u tabelama. Oni će biti deo NAVX fajla i insertovaće se u tabele tokom instalacije ekstenzija.

U ekstenzije sada možemo ubaciti i prevode polja i konstanti, za jedan ili više jezika, uključivanjem object language fajla u paket ekstenzije. I ono što je naročito zanimljivo, takva ekstenzija sa samo prevodom se može napraviti za osnovni paket objekata ili za objekte u drugim ekstenzijama. Ovo je naročito važno za naš region, jer Microsoft ne obezbeđuje podrazumevane lokalizacije za nas. Korišćenjem ovih funkcionalnosti, biće omogućeno da se lokalizacije koriste kao ekstenzije i to na način da se jednostavno preuzimaju sa AppSource sajta, a što je naročito važno za nekadašnju Project „Madeira“ (sada Dynamics 365 for Financials).

Ekstenzije sada podržavaju i .NET Framework, client-side JavaScript ili WinForms extensibility control add-ins, tako da ih možete uključiti u vaše ekstenzije. Pored toga, omogućena je i podrška za web services, koje možete uključiti u ekstenziju i to konfigurisane za određene tenante.

Sada je omogućen jednostavan Restore i Backup podataka u ekstenzijama sa novim C/AL funkcijama. Sada je moguće jednostavno uraditi restore ili obrisati i kopirati arhivirane podatke tokom reinstaliranja ili upgradea ekstenzija.

PowerShell je za potrebe rada sa ekstenzijama dodatno unapređen, tako da se sada može raditi i direktno sa Azure SQL bazom. Proces instalacije ekstenzija je takav da se i ne mora koristiti PowerShell, već se to može uraditi direktno iz NAV-a, odnosno to može uraditi svaki korisnik sa određenim pravima. On jednostavno može instalirati ili ukloniti ekstenzije iz sistema na vrlo jednostavan način korišćenjem Extensions Management stranice.

Web service u multitenantnom okruženju

Sada možemo pripremati web servise po pojedinačnom tenantu u situacijama gde web servisi nisu pripremljeni za sve tenante.

Time series library

Već smo par puta napomenuli da Dynamics NAV 2017 sada može da koristi i Azure Machine Learning. Prvi korak je bio dovođenje Time Series APIja NAV programerima. Sada nije potrebno kreirati nezavisne algoritme za izračunavanje istorijskih podataka, već se jednostavno može koristiti algoritam koji je sastavni deo ovog API-ja. Npr., ovaj API je korišćen u ekstenziji za predviđanje prodaje i zaliha.

Notifikacije

I notifikacije smo već pominjali u korisničkom delu prezentovanja novina, a sada ćemo reći nešto o njima i u tehničkom smislu. U suštini, notifikacije predstavljaju nenametljiva obaveštenja u NAV Web Clientu. Notifikacije samo predstavljaju informacije o nekoj trenutnoj situaciji, ali ne zahtevaju nikakve akcije sa strane korisnika, kako bi nastavili sa radom. One će samo obezbediti neke dodatne informacije, a korisnik može da odluči da ih ukloni ukoliko mu nisu potrebne.

Sada možete kreirati notifikacije u razvojnom okruženju u C/AL korišćenjem novih Notification i NotificationScope tipa podataka u nekim od funkcija.

Označavanje aplikativnih područja

Nova funkcionalnost aplikativnih područja, omogućava programerima, administratorima, ali i korisnicima da obezbede različita korisnička iskustva u zavisnosti od željenog opsega rada u sistemu. Označavanjem određenih aplikativnih područja i funkcionalnosti, korisnici mogu videti samo one funkcionalnosti koje su im potrebne radi izvršavanje njihovih zadataka, tako da se na ovaj način omogućava značajno pojednostavljivanje korisničkog okruženja za neke jednostavnije zadatke, a korisnici neće imati utisak da rade u nekom velikom i složenom sistemu.

Novi razvojni alati!

Uvođenje novih razvojnih alata u NAV svet je zaista prava bomba. Imaćemo na raspolaganju Visual Studio Code i alat koji će vršiti editovanje direktno iz Web Clienta. Ipak, za sada nećemo detaljnije o njima, jer su još uvek u fazi razvoja i očekujemo ih krajem ove godine.

navdevtools.PNG

Eksterni servisi

PowerBI

I u prethodnoj verziji je postojala određena integracija NAV-a sa PowerBI i to tako što je postojao pripremljen Content Pack u PowerBI za NAV, a zasnovan na web servisima u NAV-u.

Sada je Microsoft otišao korak dalje. Zašto bi smo od korisnika tražili da napušta NAV i ide u novo PowerBI okruženje kako bi analizirao podatke? Zar nije jednostavnije da imamo PowerBI izveštavanje u samom NAV-u? Da, jednostavnije je i to ćemo ubuduće i imati. Jednostavno, na role centru će biti moguće postaviti i dijagrame zasnovane na PowerBI-u.

Podešava se jednostavno tako što se pokrene Wizard koji će vas voditi kroz postavke.

powerbi5

Microsoft AppSource

Microsoft AppSource je portal gde možete preuzeti neku od već napravljenih aplikacija za neko od Dynamics ili PowerBI, Office 365 i Azure rešenja. To znači da korisnici mogu samostalno da isprobaju neku aplikaciju besplatno pre nego što se odluče da je kupe, a zatim sa preferiranim partnerom da primene ovo novo rešenje u praksi.

Kad govorimo o NAV-u, ove aplikacije su zapravo objavljene ekstenzije. To naravno znači da i naši regionalni partneri mogu svoja rešenja veoma jednostavno da predstave na globalnom tržištu.

apps.PNG

Microsoft PowerApps i Microsoft Flow

Uskoro možemo očekivati i povezivanje Microsoft Dynamics NAV 2017 sa servisima kao što su PowerApps i Flow, a kako bi se obezbedile dodatne automatizacije u radu sa drugim sistemima. Uskoro će biti više reći o ovim servisima koji će značajno unaprediti rad sa NAV-om i drugim sistemima.

On Azure

Naravno, Microsoft i ovu verziju NAV-a kao i prethodne vidi na svog Azure cloud sistemu. Šta je ovde novo? U samom tekstu ste mogli da primetite veći broj integracija sa nekim od Azure servisa, tako da će NAV sve više biti delom ili potpuno na Azure-u. A inače „manji paket NAV-a“, odnosno Dynamics 365 Finance je u suštini u potpunosti Azure proizvod, ali o njemu ćemo pisati detaljnije u narednom broju.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s