Novi Microsoft Dynamics AX – snaga u oblaku

Prva asocijacija na ERP sisteme je najčešće robustan, moćan softver sa velikim troškovima za hardver i slabom fleksibilnošću prilikom upotrebe (iz ugla korisnika). Novim pravcem razvoja Dynamics AX-a pod sloganom “Cloud first, mobile first”, Microsoft je odlučio da to promeni. Dugo očekivana nova verzija Microsoftove perjanice iz Dynamics porodice je predstavljena široj javnosti krajem februara ove godine na MS tehničkoj konferenciji u Sijetlu. Ovom verzijom je napravljen veliki pomak ka transformaciji Dynamics AX-a u poslovni SaaS (Software-as-a-service).

_2_1a

Nova verzija je prvobitno bila poznata pod radnim imenom Microsoft Dynamics AX Rainer, potom Microsoft Dynamics AX 7, da bi na kraju ime novog proizvoda bilo jednostavno Microsoft Dynamics AX. Razlog za ovo je to što je Microsoft odlučio da napusti dosadašnji model ažuriranja softvera kroz objavljivanje kumulativnih paketa na nekoliko meseci (CU1, CU2…) i novih verzija na nekoliko godina (2012 R2, 2012 R3).

S obzirom na to da je okruženje hostovano u cloud-u, sve verifikovane izmene će moći odmah da budu implementirane u okruženje.

Tehnički aspekt

Azure

Verovatno najbitnija promena, posmatrano sa tehnološkog aspekta, je činjenica da je Microsoft Dynamics AX postao cloud-based servis. Za plasiranje ovog ERP-a kao SaaS proizvoda, Microsoft je iskoristio svoju Azure platformu. Ovim potezom čitav ekosistem Azure alata i tehnologija postao je dostupan za podršku i integraciju sa AX-om. Kao i kod bilo kog drugog softvera, najveća korist od hostovanja na cloud platformi se ogleda u mogućnosti blagovremenog prilagođavanja infrastrukture na kojoj se vrši implementacija AX sistema, čime su izdaci manji u odnosu na cenu nabavke čitave infrastrukture (mreže, servera…) za korišćenje u lokalu. Trenutna verzija AX-a će imati mogućnost korišćenja isključivo na Microsoft Azure javnoj platformi sa ograničenim mogućnostima za integraciju, ali se Microsoft planom razvoja AX-a obavezao da će od jeseni korisnici imati mogućnost instalacije i korišćenja u privatnom cloudu uz pomoć Azure Stacka, kolekcija Microsoft Azure tehnologija dostupnih za instalaciju u lokalnim IT okruženjima.

Lifecycle Services

Druga bitna tehnologija, koja je u novoj verziji neizbežna i vrlo korisna podrška pri implementaciji i radu, je Lifecycle Services platforma (skraćeno LCS). Prethodna verzija AX 2012 R3 je imala mogućnost implementacije pomoću ove platforme, dok je sada obavezna. U pitanju je portal za saradnju koji sadrži alate i metodologije za podršku čitavog procesa implementacije novog AX rešenja od analize, preko dizajna, razvoja i potom održavanja sistema po puštanju u rad.

_2_1e

Najvrednija odlika implementacije kroz ovu platformu je transparentnost čitavog projekta implementacije za sve učesnike u projektu (klijent, implementator i Microsoft), čime se implementacija može blagovremeno korigovati i usmeravati u željenom pravcu. Sve ovo utiče na povećanje kvaliteta poslovnih procesa u okviru sistema. ti blagovremenog prilagođavanja infrastrukture na kojoj se vrši implementacija AX sistema, čime su izdaci manji u odnosu na cenu nabavke čitave infrastrukture (mreže, servera…) za korišćenje u lokalu. Trenutna verzija AX-a će imati mogućnost korišćenja isključivo na Microsoft Azure javnoj platformi sa ograničenim mogućnostima za integraciju, ali se Microsoft planom razvoja AX-a obavezao da će od jeseni korisnici imati mogućnost instalacije i korišćenja u privatnom cloudu uz pomoć Azure Stacka, kolekcija Microsoft Azure tehnologija dostupnih za instalaciju u lokalnim IT okruženjima.

HTML5 klijent

Najvidljivija izmena u novom AX-u je svakako njegov klijent. Kako bi mogao da iskoristi prednost clouda, Microsoft se odlučio za „light“ klijenta zasnovanog na HTML5 tehnologiji, kojem korisnici pristupaju preko internet pretraživača. Korisnici su na ovaj način u mogućnosti da pristupaju sistemu sa bilo koje lokacije na kojoj im je dostupna internet konekcija i sa bilo kog uređaja koji ima internet pretraživač (PC, telefon, tablet). Na ovaj način su smanjeni troškovi ulaganja u Terminal Services i Citrix, koji su bili do sada standard za pristup AX klijentima.

Inteligentno poslovanje Nova verzija Dynamics AX-a se više neće oslanjati na SQL Server Analysis Servise (skraćeno SSAS) za analitičko izveštavanje, već je umesto toga ponuđena izuzetno dobra integracija sa Power BI, In Memory softverom za poslovno odlučivanje, koji je integrisan sa AX klijentom. Licence za Power BI su uključene.

_2_1c

Microsoft Dynamics AX uz pomoć integracije sa Microsoftovim personalnim asistentom Cortanom, omogućava upravljanje sistemom glasovnim komandama. Najzad, korišćenjem Cortane, imamo zaista punu interakciju korisnika sa sistemom. Sada zaista možemo reći da razgovaramo sa našim ERP rešenjem i ono nas razume. Da li ova prednost može da pomogne u svakodnevnom radu? Sigurno je da ima situacija koje će biti znatno olakšane korišćenjem ove tehnologije. Jednostavno, korišćenje iako složenih ERP sistema, postepeno će postajati sve prirodnije i prirodnije.

Dodatno je obezbeđena integracija sa Azure Machine Learning i Cortana Analitycs tehnologijom, koje omogućavaju uvid u ponašanje kupaca na osnovu podataka iz njihovih društvenih interakcija pomoću čega se mogu izvesti bolje targetirane promotivne kampanje.

_2_1d

Poslovni aspekt

Sa svim navedenim tehnologijama koje je Microsoft uključio u okruženje novog Dynamics AX-a, otvaraju se velike mogućnosti u podršci i poboljšanju poslovanja njegovih korisnika, što i jeste cilj ERP sistema.

Životni ciklus poslovnih procesa

Posebna pažnja je usmerena na modelovanje poslovnih procesa gde se, pomoću pomenute LCS platforme i njenih alata, mogu konstruisati procesi uz svu prateću dokumentaciju, a uvid, pored implementatora, imaju i klijent u svakom trenutku. LCS omogućava da pre početka faze razvoja postoje precizno definisani i dokumentovani koraci poslovnih procesa. Kroz ovu platformu se nadgleda i održava životni ciklus procesa, što kod postojećih procesa omogućava brže pronalaženje grešaka ili zastoja i veću responzivnost pri njihovom otklanjanju, dok kod novih procesa omogućava njihovo efikasno modelovanje, uvođenje u sistem i potom održavanje.

Personalizovaniji rad

U dosadašnjim verzijama AX-a, korisnicima je za prilagođavanje radnog prostora bila dostupna samo favorites sekcija u koju su mogli da smeštaju najčešće korišćene funkcionalnosti sistema (nalozi, fakture, finansijski izveštaji). U novoj verziji Microsoft Dynamics AX-a naglasak je na pružanju većih mogućnosti korisnicima u prilagođavanju svog radnog okruženja prema potrebama pozicije i zadataka koje izvršavaju.

Pri pokretanju AX-a, korisnicima se prikazuje komandna tabla na kojoj su izlistane sve predefinisane radne površine (eng. workspaces) za njihovu poziciju. Svaka od radnih površina pruža uvid u procese i izbacuje u prvi plan najbitnije funkcionalnosti i podatke vezane za odgovarajući proces. U narednih godinu dana, korisnici će dobiti mogućnost kreiranja sopstvenih radnih površina čime će dodatno moći da utiču na uređenje svog rada u AX-u.

Analitika

Nedostatak prethodnih verzija AX-a je bio u tome što su analitički izveštaji bila izdvojeni od poslovnih podataka sistema preko SSAS-a. Sada je analitika umetnuta u samom AX klijentu tako da korisnici istovremeno sagledavaju transakcione i analitičke podatke. Time je ostavljena mogućnost korisnicima da u par klikova iz analitičkog izveštaja pristupe podacima sa nižeg sloja (transakcijama), od kojih je izveštaj sačinjen.

Skaliranje okruženja

Hostovanje čitavog sistema u Azur cloud-u ima velike pogodnosti u smislu bržeg prilagođavanja neophodne infrastrukture za nesmetan rad. Tako se u procesu implementacije, na primer, mogu zakupiti dodatni resursi neophodni za više okruženja (razvojno, test, trening, produkcija, sandbox) koji se po okončanju mogu odjaviti i isključiti iz upotrebe, čime se obustavlja i plaćanje za njihovo korišćenje. Isto tako se, pomoću unapređenog pregleda performansi čitavog sistema, preko alata u LCS-u, mogu utvrditi periodi pojačanog rada sistema (npr. sezona povećanog obima prodaje) i angažovati dodatni infrastrukturni resursi, kako korisnici ne bi osetili usporenja u radu.

Interaktivni tutorijali

Jedna od novina koja će biti vrlo korisna za uvođenje novih korisnika u poslovne procese kao i podsećanje postojećih korisnika na procese koji se ne koriste u svakodnevnom poslovanju je mogućnost kreiranja interaktivnih tutorijala. U pitanju je znatno naprednija verzija alata za snimanje taskova iz prethodnih AX izdanja koji se do sada zasnivao na tome da se svi snimljeni procesi čuvaju kao tekstualni tutorijali u Word fajlovima. Učenje procesa u novom Dynamics AX-u je znatno pojednostavljeno, jer se pokretanjem određenog task vodiča (eng. Task Guide) u klijentu korisniku prikazuje interaktivni kursor, koji navodi korisnika kroz ceo proces. Ovo vodi ka boljoj standardizaciji pri kreiranju bitnih dokumenta u sistemu i smanjuje mogućnost korisničke greške. Osim toga, smanjuje troškove obuke novih korisnika sistema.

Office integracija

S obzirom na to da su i postojeći i budući korisnici odlično upoznati sa Office aplikacijama, Microsoft je pojačao integraciju sa Office-om te korisnici sada mogu popunjavati opšte naloge ili planirati budžet u Excelu i uz jedan klik preneti te podatke u AX. Treba napomenuti da se integracija odnosi na Office 365, što znači da sve verzije starije od Office 2016 neće raditi sa novom verzijom Dynamics AX-a.

Planovi za budućnost

Microsoft je predstavio plan razvoja dodatnih funkcionalnosti AX-a. Već je spomenuto da će do jeseni klijenti imati mogućnost da hostuju AX u svom privatnom oblaku, ali je takođe moguća i hibridna verzija, gde se određeni moduli nalaze u privatnom cloud-u, dok se ostali mogu naći u javnom Microsoft Azure cloud-u.

Postojeći vlasnici AX-a mogu da očekuju u narednih godinu dana da Microsoft obezbedi alate za upgrade sa verzija 2009 i 2012.

U planu je, takođe, dodatno olakšan rad na mobilnim uređajima kroz IOS, Windows Phone i Android aplikacije. Korisnici će imati mogućnost kreiranja izdavanja gorepomenutih task vodiča kao aplikacije za mobilni uređaj i time dodatno olakšati rad zaposlenima na terenu.

Nova verzija Dynamics AX-a je zaista veliki iskorak ka fleksibilnom ERP sistemu ne samo u aplikativnom smislu, već i u načinu pristupa i korišćenja od strane korisnika bez narušavanja dobro utvrđenih poslovnih procesa. Uz podršku tehnologija kao što su Azure i LCS koje su u konstantnom razvoju teško je sagledati domet budućeg razvoja ovog softvera, ali, iz do sada viđenog, deluje da će putovanje biti zanimljivo. Čekamo.

by Darko Čandrlić

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s