Svetska ERP rešenja u regionu

U nekoliko poslednjih godina, najveći svetski proizvođači ERP rešenja su prilično aktivni. To znači da na ovom tržištu postoji potražnja za ozbiljnim rešenjima koja bi trebalo da omoguće kvalitetnije upravljanje kompanijama i povećanje prihoda i profita. Činjenica je da ulaganje u ERP ne znači da će firma biti profitabilnija, ali neulaganje u ERP sigurno označava da firma smanjuje ili će uskoro početi sa smanjenjem profitabilnosti. Jednostavno, to je zato što konkurencija ulaže i uz pomoć ovakvih rešenja, obezbeđuje bolje startne pozicije. Samo ulaganje u ERP ne garantuje i boljitak, ali o tome ćemo u nekoj od drugi tema.

Kad smo kod svetskih ERP rešenja, slika u regionu je veoma slična sa stanjem na svetskom tržištu. Tu su pre svega sledeći veliki proizvođači ERP rešenja: SAP, Microsoft i Oracle. U nastavku ćemo ukratko predstaviti ova rešenja, ali u onom delu koji je zastupljen kod nas.

SAP AG

SAP AG je jedna od najvećih evropskih i svetskih softverskih kompanija sa sedištem u Nemačkoj. Pored toga, SAP je takođe najveća svetska kompanija koja nudi ERP rešenja, a osnovana je 1972. godine.

Glavni proizvod SAP-a je MySAP ERP (rešenje pruža kompletan set funkcionalnosti za poslovnu analitiku, finansije, upravljanje kadrovskim resursima logistiku i korporativne servise) koji se razvio iz SAP R/3 rešenja. Drugi bitni proizvodi SAP-a su:

 • Advanced Planner and Optimizer (APO),
 • Business Information Warehouse (BW) ,
 • Customer Relationship Management (CRM) ,
 • Supply Chain Management (SCM),
 • Supplier Relationship Management (SRM),
 • Human Resource Management Systems (HRMS),
 • Product Lifecycle Management (PLM),
 • Exchange Infrastructure (XI),
 • Enterprise Portal (EP) ,
 • SAP Knowledge Warehouse (KW).

Pored navedenih proizvoda, postoji i puno specifičnih vertikalnih rešenja za pojedine industrijske grane. Trenutna aktuelna verzija rešenja je SAP ECC 6.0.

Već duže vreme je prisutan na tržištu regiona sa implementacijama u nekim od najvećih kompanija.

Više na http://go.sap.com/westbalkans/index.html. S obzirom da je u pitanju najstarije i najveće svetsko ERP rešenje, ne treba posebno isticati da pokriva verovatno sve poslovne procese koji se mogu pojaviti u nekoj kompaniji. SAP se obično implementira u velikim kompanijama sa složenim poslovnim procesima. Jedan od glavnih benefita u implementaciji SAP-a je preuzimanje pozitivne poslovne prakse od najvećih svetskih kompanija.

Microsoft Dynamics

Microsoft je američka multinacionalna korporacija smeštena u Redmondu, a koja razvija, proizvodi, licencira, podržava i prodaje računarski softver, korisničku elektroniku, te personalne računare i usluge. Jedan od delova Microsofta, a koji se odnosi na poslovne informacione sisteme, nezvan je Microsoft Dynamics. Microsoft Dynamics se sastoji od većeg broja poslovnih rešenja, ali mi ćemo ovde pomenuti samo ona rešenja koja se koriste u našem regionu. To su dva ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics AX, kao i jedno CRM rešenje Microsoft Dynamics CRM. (prim.ured. (30-12-16): Nedavno je Microsoft predstavio i novu porodicu Dynamics proizvoda: Dynamics 365 i to Enterprise i Business Editions)

   Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV je ERP rešenje koje je namenjeno malim i srednje velikim kompanijama i već je prilično dugo vremena prisutan u zemljama regiona. Pojam „srednje veliki“ se odnosi na svetske okvire, tako da se nekada pogrešno tumači na našem podneblju. U pitanju je jedino ERP rešenja na svetskoj sceni koje je implementirano preko 100.000 puta, tačnije oko 110.000 po poslednjim informacijama.

Ovo rešenje nije od početka u Microsoftovom vlasništvu i inicijalno je stvoreno 1983. godine u Danskoj pod nazivom Navision, a gde se i danas nalazi razvojni centar. Rešenje prelazi u vlasništvo Microsofta 2002. godine. Tehnološki gledano, pre verzije NAV 2009, to je bilo dvoslojno ERP rešenje namenjeno firmama sa po nekoliko desetina istovremenih korisnika. Nakon pomenute verzije, NAV postaje troslojna aplikacija i omogućava nesmetan rad ogromnog broja istovremenih korisnika. U poslednje dve godine, značajno je ulagano u mogućnost breze implementacije na Microsoft Azure.

Microsoft Dynamics NAV standardno obuhvata sledeće module:

 • Supply chain management
 • Manufacturing
 • Distribution
 • Customer relationship management
 • Sales and marketing
 • Service management
 • Human resource management
 • Project & Resource management

S obzirom da partneri imaju pun uvid u poslovnu logiku u pravo da je prerađuju i dorađuju, na tržištu postoji veliki broj vertikalnih rešenja za poslovne oblasti koje nisu obuhvaćene standardnim rešenjem.

Veoma važne prednosti ovog rešenja su jednostavno prilagođavanje i licenciranje, izuzetno jaka podrška hiljada partnera, kao i izuzetno masovne globalne i lokalne zajednice. Trenutno aktuelna verzija ovog rešenja koja je ujedno lokalizovana za naš region je NAV 2015, s tim što tokom ovog meseca izlazi nova verzija NAV 2016 (prim.ured. (30-12-16): u međuvremenu je najnovija verzija NAV 2017).

   Microsoft Dynamics AX (sada Dynamics 365 for Operation)

Microsoft Dynamics AX (prim.ured. (30-12-16): u međuvremenu promenio naziv u Dynamics 365 for Operation) je takođe jedno ERP rešenje iz Microsoft Dynamics porodice, ali namenjeno velikim kompanijama i kompanijama sa izuzetno složenim poslovnim procesima. AX je inicijalno nastao u okviru nezavisne danske kompanije Damgaard, kao proizvod pod nazivom Axapta. Kasnije je preuzet od kompanije Navision, a zajedno sa njom preuzet od Microsofta, 2002. godine.

Microsoft Dynamics AX standardno pokriva sledeće oblasti:

 • Financial Management
 • Manufacturing
 • Sales and Marketing
 • Project Accounting
 • Supply Chain Management
 • Human Resource Management
 • Service Management
 • Business Inteligence and Reporting
 • Compliance Management
 • Collaborative Workspace
 • Mobility

Posebnu primenu ima u složenim procesima proizvodnje i podržava rad sa svim modelima proizvodnje (serijska, procesna,…). Trenutno aktuelna verzija Microsoft Dynamics AX-a je AX 2012 R3, s tim što se verzija AX 2015 očekuje do kraja tekuće godine.

   Microsoft Dynamics CRM (sada Dynamics 365 for Sales)

Microsoft Dynamics CRM (prim.ured. (30-12-16): u međuvremenu promenio naziv u Dynamics 365 for Sales) je poslovno rešenje za upravljanje odnosima sa korisnicima (CRM) iz Microsoft Dynamics porodice, a koje pokreće produktivnost prodaje i efikasnost marketinga putem uvida u društvene medije, poslovno obaveštavanje i upravljanje kampanjama na oblaku, na lokalnom nivou ili u hibridnoj kombinaciji.

Nećemo dalje opisivati ovo rešenje, pre svega jer nije ERP. Ovde smo ga naveli samo iz razloga što je u pitanju proizvod iz Microsoft Dynamics porodice lokalizovan za naš region i postoji više načina njegovog integrisanja sa Microsoft Dynamics ERP rešenjima.

Oracle E-Business Suite

Oracle E-Business Suite (eBS) je ERP proizvod kompanije Oracle. Inače, Oracle je američka kompanije osnovana 1977. godine, a koja se pretežno bavi hardverom i enterprise softverom, a najpoznatija je po svojoj istoimenoj bazi podataka. Pored ovih aplikacija, Oracle se bavi i izradom ERP rešenja. Oracle E-Business Suite je samo jedno od Oracle ERP rešenja. Postoji i nekolicina drugih, ali nisu zastupljeni u zemljama regiona, odnosno i ako postoje u pitanju su prilično stare implementacije, a novije verzije nisu lokalizovane.

Kada govorimo o Oracle E-Business Suite, možemo reći da je u pitanju je potpuno integrisan modularan paket poslovnih aplikacija, koji pruža podršku gotovo svim poslovnim procesima u jednoj kompaniji.  Kada govorimo o modularnosti, sistem standardno obuhvata sledeće module, odnosno poslovne procese:

 • Asset Lifecycle Management
 • Customer Relationship Management
 • Financial Management
 • Human Capital Management
 • Project Portfolio Management
 • Advanced Procurement
 • Service Management
 • Product Life-cycle Management
 • Supply Chain Management
 • Manufacturing
 • Value Chain Planning and Execution

Kada govorimo o proizvodnji, Oracle E-Business Suite podržava i diskretnu i procesnu proizvodnju. Modularnost, otvorenost i velika prilagodljivost EBS-a, mogu omogućiti korisniku da implementacijom eBS-a dobije optimalno rešenje za svoje potrebe.

Trenutno aktuelna verzija Oracle E-Business Suite je R12.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s