Šta je Cloud? Cloud i iznajmljivanje auta

…ili “Cloud za početnike”

IT profesionalcima nije potrebno objašnjavati šta je „Cloud“, na koji način se koristi, da li je siguran, troškovi i sl. Ali ovaj pojam vrlo često može da zbuni ostale ljude kojima ovo nije osnovna delatnost. Kada je tema tehnička, uvek je izazov kako jednostavno objasniti širem auditorijumu. Mi ćemo pokušati to da uradimo jednostavnim poređenjem sa nečim što većina od nas vrlo dobro poznaje – automobilom.

Zašto smo izabrali baš automobil? Generalno se može koristi i drugo poređenje, ali automobil je nešto što nam je blisko i zna da bude vrlo naporno kada planiramo da ga kupimo. Da li ćemo platiti kešom ili ćemo uzeti lizing… a možda nam automobil i nije potreban u tolikoj meri da bi smo ga kupili. Ako nam je potreban samo povremeno, možda je bolje uzeti taksi kada je potreban…

Pre nego što nastavimo, ipak ćemo morati prvo da definišemo nekoliko tehničkih pojmova u korišćenju softvera. Kako bi smo koristili bilo koji softver, prva činjenica je da moramo imati i neki uređaj na kome softver radi (računar, server, tablet, telefon…). Naravno, uređaj može biti fizički ili virtualni. Kada znamo ove činjenice, onda možemo definisati načine korišćenja softverskog sistema.

caas

On Premise – Ovo je slučaj kada se odlučujemo da kupimo sve što nam je potrebno, kao što je npr. fizički računar koji naravno mora da ima i operativni sistem, a zatim i softver.

Ukoliko ne želimo da kupujemo hardver, dolazimo do nekog od modela Clouda gde možemo koristiti virtualne uređaje:

IaaS (Infrastructure as a Service) – Iznajmljivanje virtualnog hardvera kao usluge, a kupovina operativnog sistema i softvera.

PaaS (Platform as a Service) – Iznajmljivanje virtualnog hardvera sa operativnim sistemom kao usluge, a kupovina softvera.

SaaS (Software as a Service) – Iznajmljivanje kompletnog rešenja (hardver, operativni sistem i softvera) u potpunosti kao usluge.

Kako bi smo jednostavno objasnili ove pojmove, u daljem tekstu ćemo ih porediti sa korišćenjem automobila. Na slici možete da vidite uporedo prethodno navedene tehničke pojmove sa nešto poznatijim pojmovima koji su povezani sa automobilima. Detaljno su opisane situacije šta dobijate kada kupite automobili, kada ga uzmete na lizing, ukoliko povremeno iznajmljujete automobil korišćenjem rent-a-car-a ili koristite taksi, kao i kada uobičajeno biramo neki od ovih modela. Videćete da postoji velika sličnost sa korišćenjem softvera.

Kupovina novog automobila (On Premise)

Ukoliko se odlučite za kupovinu novog automobila, prethodno morate da obezbedite sredstva za to, kao i da se odlučite kakav vam je automobil potreban. Ovaj deo ujedno može napraviti i najveći problem. Prvo moramo da budemo potpuno sigurni koji automobil nam je potreban, jer se automobil obično kupuje za neki duži period. Potrebno je znati koje veličine i snage nam je npr. potreban, kao i priličan broj drugih karakteristika. A sa druge strane, verovatno imamo i ograničenje u smislu finansijskih sredstava. I naravno, svakih nekoliko godina moramo obezbediti slična sredstva za kupovinu novog automobila.

Bez obzira na ovaj jednokratni trošak, tu je i priličan broj dodatnih troškova koji su redovna pojava, kao što su gorivo, putarine, takse, osiguranje, garažno mesto… I naravno, vi ste u obavezi da upravljate tim vozilom ili da imate nekog ko bi to radio umesto vas. Morate imati važeću vozačku dozvolu, kao i da ste spremni da upravljate vozilom bez obzira na vaše i spoljašnje uslove.

Ukoliko znate koji tip vozila vam je potreban za duži vremenski period, imate dovoljno sredstava za kupovinu, kao i ponovnu kupovinu u nekom narednom periodu, a dodatni redovni troškovi vam nisu problem, pod uslovom da ste obučeni za vožnju, kupovina novog vozila se čini najboljim mogućim rešenjem.

Slično je i sa ERP rešenjem. Ukoliko znate tačno šta vam je potrebno kao rešenje i nemate problema da izdvojite sredstva za kupovinu rešenja, hardvera i svih ostalih sistemskih softvera (operativni sistemi, baze podataka…) i imate osobe unutar firme koja će se starati o svim ovim poslovima, preporuka je da kupite ceo sistem. Bićete prilično nezavisni, odnosno zavisićete samo od sopstvene sposobnosti upravljanja celim sistemom i sopstvenih finansijskih sredstava. Naravno, u tom slučaju je najvažnija stvar izabrati adekvatno ERP rešenje, kako se ne bi dogodilo da usled naglog rasta ili promene delatnosti vaše firme, shvatite da ste izabrali pogrešno rešenje.

Korišćenje novog automobila na lizing (IaaS)

Ukoliko uzimate automobil na lizing, to se ne razlikuje puno od prethodne varijante, gde sami kupujete vozilo. Realno, jedina bitna razlika je u obezbeđenju sredstava. Možete imati više komocije u izboru vozila, jer sredstva obezbeđuje lizing kuća. Naravno, vi ćete imati obavezu da plaćate mesečno korišćenje vozila, ali imaćete bolju situaciju, jer možete da se preračunate koliko mesečno možete da izdvajate, spram vaših prihoda. Takođe, nećete imati brige oko nekih formalnih stvari prilikom obavljanja samog čina kupovine i ne moraterazmišljati u gubitku vrednosti vaš investicije.

Ako ste u mogućnosti da mesečno izdvajate određenu svotu novca, možete uvek imati nov automobil, odnosno dobijati nov na svakih par godina; vaše je samo da plaćate mesečni zakup.

Naravno, svi ostali troškovi kao i kod klasične kupovine automobila su vaši i morate misliti na njih.

Ovde imamo još jednu prednost. Ako tokom perioda korišćenja vozila, shvatimo da nam je potrebno vozilo drugačijih karakteristika, možemo prilično jednostavno da ga zamenimo u lizing kući. Slična stvar je i sa ERP rešenjem. Kao i u prethodnom slučaju, moramo ga izabrati i implementirati i moramo imati u svojoj firmi ljude koji se brinu u njemu, kao i o sistemskoj administraciji. Ali ukoliko nemamo dovoljno sredstava za kupovinu novog adekvatnog hardvera, možemo zakupiti prostor na Cloudu i ukoliko shvatimo da su nam potrebne drugačije performanse sistema, vrlo lako možemo da ih promenimo. Takođe, mi nećemo morati da vodimo računa o hardveru i njegovom održavanju i servisiranju.

Iznajmljivanje automobila – Rent-a-car (PaaS)

Lizing i Rent-a-car su u suštini slični, jer je u oba slučaja u pitanju zakup vozila. Ali razlika nije baš tako mala. U slučaju lizinga, plaćamo zakup na mesečnom nivou za vozilo koje u potpunosti samostalno koristimo, dok u slučaju iznajmljivanja vozila od Rent-a-car-a, iznajmljujemo vozilo samo onda kada nam je potrebno i plaćamo samo za tu konkretnu uslugu. Takva usluga je obično nešto skuplja, ali nam daje puno veću komociju u radu. Ukoliko stalno imamo potrebe za drugačijim tipom vozila, prilično je jednostavnije iznajmiti ono koje nam upravo tada treba, nego posedovati vozilo koje ne odgovara našim potrebama. Pored toga, uvek možete koristiti najnoviji tip vozila, ne morate davodite računa o održavanju, registraciji, osiguranju ili o obezbeđivanju garaže. Jednostavno, samo naučite vozilo kada vam treba i platite za njegovo korišćenje. Naravno, još uvek morate da brinete o troškovima goriva i putarina, kao i o tome da sami morate njime da upravljate.

Ako bi smo ovo preneli na implementaciju ERP rešenja, to bi izgledalo tako da kao u prethodnom slučaju iznajmite sav hardver na Cloudu, ali pored toga iznajmljujete i savostali sistemski softver; vaše je samo da postavite ERP rešenje na takav sistem. Ne morate voditi računa o tome da li je hardver adekvatan, jer ga lako možete pojačati ili smanjiti. Takođe ne morate voditi računa o tome da li je pored hardvera, zastareo operativni sistem, baza podataka i sl., kao ni o sistemskom održavanju. O svemu tome brine vaš davalac usluga, a vaše je samo da koristite sistem onoliko koliko vam je potrebno.

Korišćenje Taxi usluge (SaaS)

Ukoliko vam automobil nije stalno potreban, možda je najbolja situacija da koristite Taxi usluge samo onda kada vam je potrebno. Ukoliko pri tome nemate vozačku dozvolu, ili ne želite da vodite računa o tome da li ste spremni za vožnju ili ne, ovo je sigurno najbolja opcija. Vi ne morate da vodite računa ni o čemu, već samo o tome da koristite uslugu kada vam je potrebna i da platite za to korišćenje. Sve ostale obaveze padaju na teret davaoca usluga.

Tu imamo najvažnije pitanje da li je ovakva usluga i najskuplja. Ako računamo cenu po vremenu korišćenja, verovatno je to najskuplja usluga. Ali ako gledamo ukupne troškove korišćenja taksija u nekom periodu i to uporedimo sa ukupnim troškovima posedovanja vozila u istom periodu, vrlo lako dolazimo do računice šta je isplativije. Nekada je posedovanje vozila koje se vrlo malo koristi, znatno skuplje od plaćanja taksi usluge za prevoz kada nam je potreban. Slična situacija je i sa implementacijom ERP rešenja. Ukoliko nam je potrebno relativno standardno ERP rešenje bez nekog znatnog prilagođavanja, a takođe trenutno ne možemo da procenimo u kolikoj meri bi smo ga koristili, kao ni kakvi su pravci razvoja naše kompanije, možda je najbolji izbor zakupiti ERP rešenje kao servis, odnosno plaćati samo za korišćenje sistema, tako da su svi ostali troškovi obuhvaćeni iznajmljivanjem, a mi sa druge strane nemamo skrivenih troškova.

Zaključak šta je najbolje za nas nam se otprilike sam nameće – nema tačnog odgovora i sve je povezano sa tim šta nam je zapravo potrebno. Ako je u pitanju velika firma sa stabilnim sredstvima i rastom, koja je čvrsto vezana za svoju delatnost, verovatno je najbolje kupiti prikladno ERP rešenje koje će se visokopersonalizovati za naše potrebe. Sa druge strane, ukoliko imamo npr. sezonske radove gde broj korisnika u sistemu znatno oscilira tokom godine, bolje je izabrati korišćenje ERP-a kao servisa, gde se lako mogu snižavati troškovi prema potrebama.

Ono što bi zasigurno trebalo uzeti u obzir prilikom izbora rešenja je obračun svih troškova korišćenja za period od približno 10 godina. To je period u kome se sigurno barem jednom, a verovatno i dva puta promeniti serverski hardver, kao i operativni sistemi i baza. Potrebno je uporediti sve direktne i indirektne troškove, kao i komociju koju pruža neko od izabranih rešenja, pa tek onda izabrati model. U narednim brojevima ćemo još pisati o tome da li migrirati ERP rešenje na Cloud i da li je to isplativo i bezbedno.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s