Kratka rasprava o kvalitetu

Da li ste ikada čuli da neko kaže “Ovo je najoptimalnije rešenje.”? Ili na primer “Ovo je kvalitetniji proizvod.”? Mislite li da te rečenice imaju smisla? Razmislite ponovo.

Ako je nešto optimalno, takvo je sve dok se okolni parametri ne promene, te to prestane da b ude optimalno za takvo okruženje. Primera radi, možete voziti auto na pravom putu bez nagiba, bez vetra i podesiti tempomat na 80km/h pošto je tada potrošnja goriva najmanja. Dakle, brzina i stepen prenosa su optimalni. Da li ste primetili šta se dešava sa potrošnjom goriva kada pokušavate da ostanete u istom stepenu prenosa i zadržite istu brzinu ako na putu ima nagiba? Tada takva postavka više nije optimalna. Međutim, optimalno – to je binarna vrednost, iako će neki argumentovati da može imati različite stepene. Binarna je, samo je tolerancija ono na šta smo svi navikli.

Šta je sa kvalitetom? Isto važi i za njega. Proizvesti ili isporučiti nešto u skladu sa zahtevima kvaliteta je TAČNO to, ni manje, ni više. Ukoliko isporučite više od zahtevanog, to će vas koštati novca ili vremena i vaš se profit smanjuje. Ukoliko isporučite manje od zahtevanog, osim činjenice da se to smatra lošim kvalitetom, suštinski ste ukrali od klijenta (pod pretpostavkom da su zahtevi u pogledu vremena/opsega/novca ispunjeni) – potrošili ste dakle sve to i niste isporučili proizvod kakav je trebalo.

Međutim, zbog čega postoje, ili bolje reći zbog čega smo svi navikli, na različite stepene? Uglavnom zbog toga što jedno ili više od dole navedenog nije ispunjeno:

1) Dobro definisani zahtevi kvaliteta, podeljeni po tipovima zahteva. Neki od uobičajenih tipova su model, standard, faktori, podfaktori itd…

kriviprozor

“Želim prozor dimenzija 90 x 120cm”. Istina, nagib prozora nigde nije spomenut.

2) Prolazak kroz prikupljene zahteve sa svim ključnim zainteresovanim stranama. Ukoliko to niste učinili, možda biste želeli da razmislite još jednom pre nego što krenete dalje. Ukoliko nemate sve ključne ulazne informacije – nemate zahteve u pogledu kvaliteta.

3) Definisanje svih testova, instrumenata, procedura i rezultata. Kakvu vrstu analize je potrebno da koristite da biste proverili da li proizvod odgovara zahtevima kvaliteta?

4) Pravilna kontrola kvaliteta. Pripremili ste sve iz prethodnih tačaka, ali umesto da testove proizvoda obavljate u okruženju za koje je namenjen (na -35 stepeni), vi utvrdite da on potpuno odgovara zahtevima kvaliteta – na +25. Velika je verovatnoća – neće raditi kako se očekuje…

Da zaključim –  planirajte, prikupite i komunicirajte zahteve kvaliteta. I imajte na umu da je kvalitet binarna vrednost – ili proizvod zadovoljava zahteve kvaliteta ili ne. Tačka. Kao na kraju rečenice. Ne kao artistička koja ima svoje trajanje.

by Goran Dobričić

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s