Kako izgledaju novine u Microsoft Dynamics NAV 2016

Početkom oktobra, na konferenciji Directions EMEA u Nemačkoj, Microsoft je predstavio najnoviju verziju svog najkorišćenijeg ERP rešenja – Microsoft Dynamics NAV. U pitanju je verzija NAV 2016. Microsoft Dynamics NAV je ERP rešenje koje se koristi globalno i do sada je implementirano u preko 110.000 kompanija različitih veličina i kompleksnosti poslovnih procesa. Generalno, namenjen ne pre svega manjim i srednjim kompanijama (prema svetskim merilima).

_2_1_a

U ovom članku smo želeli da navedemo najvažnije novosti koje su se našle u Microsoft Dynamics NAV 2016. I ovom verzijom, Microsoft ostaje veran svojoj strategiji koju primenjuje od verzije NAV 2013. ukratko, to bi bio plan razvoja u dva pravca. Jedan pravac je onaj koji nastavlja da poboljšava rešenje i dodaje mu novo vrednost, kako bi rešenje bilo optimalno za one iz segmenta kompanija srednje veličine. Drugi pravac pokušava da rešenje izmesti u cloud, kako bi se omogućila jednostavna i brza implementacija za male kompanije bez previše zahtevnih poslovnih procesa, a sa ciljem da kompletno rešenje bude ne samo u oblaku, već da u potpunosti funkcioniše kao servis.

Kakva očekivanja Microsoft ima od ovog rešenja, najbolje se može videti prema broju konferencija koje su pratile izlazak nove verzije, odnosno prilagođavanje datuma izdavanja nove verzije konferencijama, kako bi na najbolji način prezentovao svoju ERP perjanicu što širem auditorijumu. Microsoft Dynamics NAV 2016 je predstavljen na Directions EMEA, Directions NA, NAV TechDays, NAVUG Summit i uskoro na Convergence EMEA. Više o svim ovim konferencijama, možete pronaći u posebnom delu magazina koji izveštava o konferencijama iz ERP biznisa.

Šta je zaista novo?

Novosti možemo podeliti u funkcionalne, tehničke i razvojne. U našem tekstu, najviše ćemo se baviti funkcionalnim i tehničkim novostima, jer su činjenice vezane za razvoj ovog rešenja namenjene isključivo ljudima koji se bave ovim poslom.

Workflows

Uključivanje Workflow funkcionalnosti je jedna od najznačajnijih funkcionalnih novina u novom NAV-u. Sistem sada omogućava izvršenje poslovnih zadataka na osnovu promene koju je sprovelo neko treće lice. Način na koji se izvode koraci korišćenjem Workflowa, kao i mesta gde se koriste, definišu se sa strane korisnika relativno jednostavnim podešavanjem. U sistemu već postoji jedan predefinisan set podešavanja, ali se jednostavno može proširiti ili promeniti.

_2_1_b

Rad sa elektronskim dokumentima

Sistem sada omogućava rad sa različitim tipovima elektronskih dokumenata. Za svakog kupca se posebno može podesiti koji tip dokumenta mu se šalje kao kada mu se npr. otprema faktura. Klijent može automatski dobiti štampani, PDF dokument ili u elektronskom formatu (PEPPOL) koji se može koristiti za automatsko učitavanje na drugoj strani. Takođe, takav dokument se može slati mailom ili prosleđivati automatski klijentu korišćenjem nekog od servisa za razmenu elektronske dokumentacije.jednostavno može proširiti ili promeniti.

Document Management System

U redu, prvo moramo naglasiti da ni jedan ERP zapravo nije DMS, ali Dynamics NAV je sa novom verzijom dobio važan element standardnog DMS sistema. Omogućeno je funkcionisanje OCR-a, odnosno sistem omogućava prepoznavanje podataka na ulaznoj dokumentaciji, a kako bi olakšao njihov unos u sistem.

Različiti ispisi za različite kupce

Sada je omogućeno da svaki kupac može imati specifičan set ispisa najvažnijih dokumenata (faktura, otpremnica, ponuda…) samo za njega ili za grupu kupaca. Ovo je možda malo, ali značajno unapređenje u redovnom radu.

Integracije sa ostalim Microsoft sistemima

Microsoft nastavlja sa svojom idejom „One Microsoft“, odnosno da omogući svojim korisnicima da koriste više različitih Microsoft sistema bez izlaza i ulaza u njih i to na način da korisnik i ne prepozna da je u pitanju drugi sistem. Pored integracija sa svojim Office 365 sistemom, tu su sada i nove integracije.

U ovoj verziji, Microsoft je omogućio potpunu i to podrazumevanu integraciju između Dynamics NAV i svog Dynamics CRM Online rešenja. Jedino što je potrebno je da se u NAV-u unese URL na kome se nalazi CRM Online i sistem će automatski sinhronizovati sve zajedničke radnje između dva sistema. Takođe, dodata je i integracija sa Microsoft Social Engagement sistemom koji omogućava značajne marketinške mogućnosti.

Kada govorimo o podrazumevanoj integraciji, Microsoft je priredio još jedno iznenađenje. Omogućena je automatizovana povezanost Dynamics NAV 2016 sa Power BI – moćnim Microsoft BI alatom. Potrebno je da u Power BI jednostavno unesete URL do vašeg NAV-a i on će vam automatski postaviti dashboard sa sjajnim paketom izveštaja u prodaji.

_2_1_c

Naravno, ukoliko želite više, možete i sami da pravite i dorađujete BI izveštaje.

NAV na mobilnom telefonu

Najzad, korisnici NAV-a mogu da uživaju u korišćenju ovog sistema na svim uređajima. U prethodnoj verziji je objavljen klijent za Tablete, a sada je tu klijent i za mobilne telefone (iPhone, Android i WP). U pitanju je ista aplikacija koja već radi na tabletima, ali koja zahvaljujući svojoj „pameti“ prepoznaje uređaj i automatski prilagođava svoj korisnički interfejs.

Uvođenjem mobilnih telefona, NAV počinje da koristi i uređaje na telefonu. Tako se sada automatski može koristiti kamera na mobilnom telefonu kao skener za ulazne dokumente, a koji se automatski prosleđuju u Document Management System. Takođe, sistem može koristiti i GPS lokaciju sa telefona.

Azure

Kao što smo u uvodu napomenuli, sistem sve više omogućava migraciju u oblak. Ranije je bilo moguće koristiti sistem u oblaku zahvaljujući virtualnim mašinama na Azure-u, ali sada je tu već naprednija arhitektura koja omogućava korišćenje Azure SQL-a kao servisa. Takođe, korišćenjem Managed Service-a za partnere, omogućeno je korišćenja celog NAV-a kao servisa. Ovo su veoma značajni iskoraci u smislu arhitekture jer omogućavaju korišćenje NAV-a na oblaku uz značajne finansijske uštede.

_2_1_d

Naravno, ovo nisu jedine novosti. U pitanju je i veliki broj na prvi pogled manje primetnih, ali veoma značajnih poboljšanja u funkcionalnosti ili na platformi, a posebno na Web klijentu koji omogućava korišćenje NAV-a sa ne-Windows računara. Tu su i novi izuzetno značajni razvojni alati (Events, Extensions,…), alati koji automatizuju pripremu korisničkih prava, kao i mnogo drugih korisnih detalja. Već u sledećem broju ćemo razgovarati sa NAV partnerima u regionu, kako bi smo saznali da li su ovu verziju NAV-a već lokalizovali za naša tržišta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s