Domaća ERP rešenja u regionu

Iako su svetski veliki igrači možda u određenoj prednosti jer imaju veliko iskustvo u izradi rešenja i prenošenju najbolje poslovne prakse, u poslednje vreme su se pojavila neka domaća ERP rešenja koja su prilično kvalitetna, a imaju i prednost u implementaciji lokalne poslovne prakse i navika.

S obzirom da pišemo o kompletnom regionu, pod domaćim rešenjima ćemo smatrati sva ERP rešenja koja su nastala na području bivše Jugoslavije. Neka od njih su dostupna na svim ili većini država u regionu, dok su neka ograničena samo na jednu državu, ali sva ova rešenja zaslužuju da se pomenu. Unapred se izvinjavamo pojedinim proizvođačima ERP rešenja koja ovde nisu obuhvaćena ili njihovu dostupnost po državama nismo ispravno predstavili. Pozivamo autore da nas kontaktiraju kako bi smo i o njima pisali, ukoliko smo ih u ovom predstavljanju zaobišli ili da dopunimo informacije o njima.

Ovog puta nećemo ulaziti u komentare da li su sva ova rešenja zaista ERP ili ne, jer je činjenica da su sva ova rešenja zaista kvalitetna. Kako ne bi bilo nesporazuma, redosled predstavljanja rešenja je po abecednom redu, a prikazana dostupnost se odnosi samo ne region o kome pišemo (neke od ovih kompanija su dostupne i u drugim zemljama).

AB Soft

Zemlja porekla: Srbija. Dostupnost: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska.

AB Soft d.o.o. je kompanija iz Beograda sa velikim iskustvom u izradi poslovnih informacionih sistema. Ovaj sistem omogućava skup informacionih podsistema i aplikacija, kojima se pokriva kompletan proces upravljanja informacijama i radnim tokovima svim jednog preduzeća, ne samo knjigovodstvene aspekte, već i druge kritične tačke u poslovnom sistemu.

Kao modularan sistem, u ponudi AB Soft aplikacija nalaze se paketi za proizvodna preduzeća, trgovine, maloprodajne objekte, apoteke, servise, budžetske organizacije, agencije.

Kopa ERP

Zemlja porekla: Slovenija. Dostupnost: Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora.

KOPA računalniški inženiring, d.d. postoji oko tri decenije i sada ima oko 60 zaposlenih koji se bave razvojem poslovnih rešenja.

KOPA ERP je rešenje za srednja i velika preduzeća, ali i multinacionalne kompanije. Prilagođava se i poslovnim izazovima manjih preduzeća, kao i specifičnim zahtevima finansijskih ustanova i drugih ponuđača javnih usluga. KOPA ERP obezbeđuje celovitost rešenja i usluga za podršku svim funkcijama, od finansijsko-računovodstvenih do upravljanja materijalnim tokovima, te pojačanu podršku individualnim procesima, specifičnim za datu delatnost i pojedinačno preduzeće.

MIT

Zemlja porekla: Hrvatska. Dostupnost: Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija.

Od osnivanja 1990. godine do danas, MIT Software je izgradio svoje prepoznatljivo mesto na području projektovanja i razvoja integrisanih informacionih rešenja u Hrvatskoj i regionu. MIT BMS je integrisano ERP programsko rešenje koje prati celokupno poslovanje i specifičnosti veleprodajnih, maloprodajnih, proizvodnih i projektnih kompanija. Pored ovih standardnih poslovnih procesa, MIT podržava i neke specifične poslovne procese, kao što su npr. uvoz, trgovina i servis vozilima.

Apros

Zemlja porekla: Hrvatska. Dostupnost: Hrvatska. Apross je sveobuhvatno poslovno rešenje nastalo kao sinteza savremenih tehnologija i dugogodišnjeg rada i iskustva stručnjaka kompanije Zagreb date na polju izgradnje informatičkih rešenja i organizacije poslovanja. Sistem je izgrađen na Microsoft platformi u modularnom obliku i sadrži većinu poslovnih procesa koje jedna firma može da koristi, od finansija, prodaje, nabavke, skladišnog poslovanja do proizvodnje.

Datalab Pantheon

Zemlja porekla: Slovenija. Dostupnost: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo.

Pantheon je jedno od najzastupljenijih rešenja u regionu sa trenutno više od 43.000 korisnika. Firma je osnovana 1997. godine, a danas ima predstavništva i svim zemljama regiona.

Sistem obuhvata većinu poslovnih procesa koji se mogu pojaviti u firmama različitih veličina i složenosti procesa. Pantheon Basic je poslovni program, namenjen samostalnim preduzetnicima i malim preduzećima. Pantheon Professional je ERP poslovno informacioni sistem za brzo rastuća preduzeća, koja ulažu u stabilnost, napredne funkcionalnosti i prilagodljivost sistema. Širok spektar funkcionalnosti omogućava, da sistem koriste svi u preduzeću, od rukovodstva do nabavke i računovodstva. Takođe, postoje i namenska rešenja za farme i javne uprave.

ASW

Zemlja porekla: Srbija. Dostupnost: Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo.

ASW je firma koja je inicijalno nastala u Sarajevu, ali je nakon dve godine promenila sedište i prešla u Beograd. Već više od dve decenije se bavi izradom, implementacijom i prilagođavanjem sopstvenih poslovnih rešenja.

ASW u svom portfoliju ima širok spektar softverskih proizvoda i usluga koje omogućavaju informacionu podršku za integraciju kompletnog poslovanja jedne ili grupe kompanija. Proizvode koje je kompanija ASW Inženjering razvila koristi preko 50 srednjih i velikih kompanija u regionu.

Njihova rešenja mogu da upravljaju većinom poslovnih procesa i resursa preduzeća, finansijama, robom, materijalima, ljudskim resursima, osnovnim sredstvima, maloprodajama,… Pored standardnih poslovnih procesa, njihova rešenja obuhvataju i neke specifične oblasti poslovanja.

Upis-IIB

Zemlja porekla: Srbija. Dostupnost: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija.

Kompanija IIB je osnovana pre 25 godina, a sada je to kompanija specijalizovana za proizvodnju i uvođenje poslovnih informacionih sistema, sa tridesetak stalno zaposlenih i više spoljnih saradnika. IIB se danas sa svojim partnerima bavi izgradnjom i održavanjem poslovnih informacionih sistema u proizvodnji i prometu roba i usluga.

IIB raspolaže sa ERP rešenjima posebnih namena za mikro i male kompanije (Mali UPIS), male i srednje kompanije (UPIS.Partner) i srednje i velike korporacijama (UPIS. Net). UPIS.Net u podržava skoro sve standardne poslovne procese, dok preostala dva imaju manje funkcionalnosti, već su parametrizovani, a i namenjeni su za manji broj istovremenih korisnika.

Perftech.Largo

Zemlja porekla: Slovenija. Dostupnost: Slovenija, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina.

Perftech je kompanija sa više od 25 godina tradicije na području razvoja poslovnih informacionih sistema. Perftech u svojem portfoliju ima više različitih poslovnih rešenja, od kojih je jedno Perftech.Largo.

Perftech.Largo je jednostavno modularno ERP rešenja koje obuhvata većinu različitih poslovnih procesa sa naglaskom na različite tipove proizvodnje. Naravno, to znači da pored procesa proizvodnje, sistem efikasno pokriva i oblasti finansija i računovodstva, nabavke i prodaje, materijalno poslovanje, CRM, upravljanje kadrovima i zaradama.

Pored navedenih standardnih oblasti poslovanja, posebnu oblast predstavljaju vertikalna rešenja za komunalne delatnosti i javne kompanije.

Jupiter Software

Zemlja porekla: Hrvatska. Dostupnost: Hrvatska, Bosna i Hercegovina.

Jupiter Software ERP je visoko integrirani sustav koji zahvaća i povezuje sve poslovne funkcije, a kreirao ju je Spin d.o.o. iz Osijeka. Bez obzira što je osnovna djelatnost tvrtke, Jupiter Software omogućava upravljanje novcem, vremenom i ljudskim resursima.

Sistem obuhvata poslovne transakcije od financijskih i računovodstvenih transakcija, komercijalnog poslovanja, maloprodaje, skladišnog poslovanja, upravljanja ljudskim potencijalima i imovinom. Sistem takođe omogućava podršku za mnoge specifične poslovne procese u industrijskim vertikalama: proizvodnja sa slijedivošću, podrška za ratarskom i stočarskom proizvodnjom, upravljanje projektima, uslužnim djelatnostima.

M&I

Zemlja porekla: Srbija. Dostupnost: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija.

Kompanija “M&I Systems” više od dve decenije razvija različita softverska rešenja – ERP, BI, CRM, SCM, WMS… a trenutno posluje na tri lokacije, dve u Srbiji i jednoj u Bosni. Osnovni cilj kompanije je da se klijentu ponude sveobuhvatna IT rešenja i usluge na jednom mestu sa visokim nivoom kvaliteta i pouzdanosti u skladu sa svim zakonskim normama i standardima poslovanja.

MIS ERP je struktuiran u veći broj modula i obuhvata većinu standardnih poslovnih procesa, kao što su planiranje i kontrola, nabavka, prodaja, distribucija i transport, marketing, finansije, računovodstvo, ljudski resursi, proizvodnja, istraživanje i razvoj i kvalitet.

Navigator

Zemlja porekla: Srbija. Dostupnost: Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Makedonija.

Navigator je kompanija koja posluje nešto više od jedne decenije i bavi se razvojem i implementacijom poslovnih rešenja. Business Navigator je informacioni sistem projektovan po ugledu na popularna svetska rešenja, a namenjen je proizvodnim, trgovinskim, ugostiteljskim i uslužnim delatnostima.

Rešenje se sastoji iz više međusobno povezanih modula: finansijsko knjigovodstvo i operativa, robno-materijalno poslovanje, upravljanje nabavkom, prodaja, upravljanje proizvodnjom, osnovna sredstava, upravljanje ljudskim resursima, marketing i POS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s