Šta je ERP

Ukratko, ERP je skraćenica nastala od engleskog izraza Enterprise Resource Planning.

Ova skraćenica bi u bukvalnom prevodu mogla označiti napredno upravljanje i planiranje svim resursima u jednoj organizaciji, obično kompaniji. S obzirom da nam ovakav izraz ne govori baš puno, bolje je da pokušamo da damo nešto složeniji odgovor.

ERP predstavlja softver za upravljanje poslovnim procesima koji omogućava jednoj organizaciji da koristi integrisani sistem aplikacija ili njihovih delova, a kako bi upravljao svim poslovima, planirao njihovo korišćenje, sakupljao podatke i automatizovao dosta pomoćnih poslova na njihovom unosu. Pod poslovnim procesima, podrazumevamo pre svega upravljanje i planiranje zaliha, evidentiranje njihovih troškova, praćenje proizvodnje, nabavke, isporuke i plaćanja. Naravno, tu se mogu naći i druge oblasti poslovanja. ERP omogućava jedinstveni pogled na poslovanje firme, obično u realnom vremenu, a sve sa ciljem da sve bitne informacije o poslovanju budu precizne i dobiju se u najkraćem vremenskom periodu, kako bi uprava kompanije mogla brzo i efikasno da deluje na tržištu. Ova IT oblast se može smatrati prilično mladom, jer se pod ovim nazivom privi put javlja devedesetih godina, ali od tada beleži izuzetno brz rast. Sada je to jedna od IT oblasti koja ima globalno tržište od više stotina milijardi dolara, a poslednjih godina beleži ozbiljnu ekspanziju i u našem regionu.

Funkcionalne oblasti:

ERP sistemi obično pokrivaju sledeće funkcionalne oblasti. Iako svi ERP sistemi nisu identični i neki pokrivaju veći a neki manji broj funkcionalnih oblasti, obično su svi moduli grupisani na sledeći način:

 • Finansije i računovodstvo: glavna knjiga, osnovna sredstva, dugovanja i potraživanja, upravljanje gotovinom, konsolidacija povezanih kompanija
 • Finansijsko upravljanje i planiranje: budžetiranje, izveštavanje, upravljanje troškovima
 • Upravljanje procesima nabavke: upravljanje dobavljačima, planiranje nabavke, proces poručivanja i povrata
 • Upravljanje prodajom: upravljanje kupcima, planiranje prodaje, proces izrada ponuda u prodaji, nalozi za prodaju i povrati, upravljanje cenovnicima i popustima, kreditni limit, prodaja na veliko i malo, fakturisanja
 • Upravljanje proizvodnjom: konfiguracija proizvoda, recepture i proizvodi postupci, upravljanje radnim nalozima i potrošnjom, planiranje proizvodnje i kapaciteta, različiti modeli proizvodnje
 • Upravljanje zalihama i troškovima zaliha: prijemi i isporuke zaliha, upravljanje magacinskom dokumentacijom, visoko-regalna skladišta, međuskladišni i međuregalni prenosi, lotovi, i serijski brojevi, upravljanje sledljivošću zaliha i procesa, prepakivanje zaliha
 • Upravljanje projektima: projektovanje, planiranje projekata, WBS, upravljanje resursima, troškovi projekta, performanse projekta, upravljanje projektnim aktivnostima, fakturisanje
 • Vođenje servisa i održavanja resursa: održavanje i popravke prodatih ili proizvoda trećih lica, praćenje garantnog roka, održavanje i popravke sopstvenih sredstava, upravljanje servisnim resursima i troškovima, prioritetizacija i upravljanje rokovima
 • Kadrovske evidencije i obračun zarada: proces zapošljavanja, upravljanje ličnim podacima, upravljanje i evidentiranje odsustava, praćenje obrazovanja, obračun zarada, obračun poreza i doprinosa, obračuni ostalih ličnih primanja
 • Upravljanje kvalitetom: uzorkovanje, upravljanje kvalitetom procesa, sledljivost, razlozi povrata, upravljanje bezbednošću
 • Upravljanje klijentima: evidencija klijenata i ostalih kontakata, upravljanje i evidentiranje odnosa sa klijentima, upravljanje akcijama i kampanjama

Karakteristike

U poslednje vreme je postalo popularno da svi manji proizvođači poslovnog softvera, svoja rešenja karakterišu kao ERP. Iako to daje na „težini“ pojedinim rešenjima, to vrlo često nije tačno. Postoji više vrsta poslovnih rešenja i nisu sva rešenja ERP. To ne znači da ostala rešenja nisu dovoljno kvalitetna, već samo da ne spadaju u ERP rešenja. ERP obično ima sledeće karakteristike:

 • Sadrži jednu zajedničku bazu podataka koja pokriva sve aplikacije ili oblasti poslovanja.
 • Poseduje jedinstveni korisnički interfejs, koji nema značajnog odstupanja u zavisnosti od modula koji se koristi.
 • Sistem „živi“ u ogromnom broju sistema, tako da prenosi njihovu najbolju poslovnu praksu u firme koje ga implementiraju.
 • Sistem je rogobatan i zahteva promene u kompletnom poslovanju firme.
 • Projekat implementacije je manjim delom IT projekat, a većim delom poslovni projekat.
 • U pitanju je integrisan sistem koji omogućava evidenciju podataka u realnom vremenu i efikasno planiranje na osnovu unesenih parametara.
 • To je sistem koji omogućava unos podataka bez ikakvog ponavljanja, odnosno samo jednom i to samo na jednom mestu, odnosno na mestu dešavanja promene.

Čak i kada rešenja ispunjavaju sve ove karakteristike, to i dalje ne mora da znači da je to rešenje ERP. ERP i dalje mora da pored toga što pokriva ove oblasti da obezbedi i visok nivo automatizacije i integrisanosti.

Ovaj članak ne može da da sve odgovore na pitanje šta je ERP, ali predstavlja uvod u ovu tematiku. U člancima koji će se, kako u ovom broju, tako i u narednim brojevima pojavljivati, pokušati da da što više odgovora šta je ERP, kako izabrati odgovarajuće rešenje, kako ga implementirati, šta su prednosti, a šta mane.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s